stappenplan

Hoe meet ik inhoud, oppervlakte en omtrek?

Voor het bepalen van oppervlakte, omtrek en inhoud bestaat een aantal rekenformules. We zetten een paar handige voor je op een rijtje.

Bekijk voor je begint de overzichtstekening

Hoe meet ik inhoud, oppervlakte en omtrek?
stap 1

Omtrek - Rechthoek:

Meet de lengte. Meet de breedte. Omtrek = twee keer lengte plus twee keer breedte. Bijvoorbeeld: De omtrek van een grasveld van 12 m lang en 5 m breed = (2x12 + 2x5) = 34 m.

Hoe meet ik inhoud, oppervlakte en omtrek?
stap 2

Omtrek - Cirkel:

Meet de middellijn en deel deze door twee (= straal r). De omtrek = 2x(3.14xr). In wiskundige begrippen: 2Pi x r (Pi = 3,14). Bijvoorbeeld: de omtrek van een cirkelvormig terras met een diameter van 4 m: 2x3,14 x 2 = 8.28 m.

stap 3

Als je een grote cirkel op een muur wilt tekenen, sla dan een spijkertje
in het midden van de muur. Bevestig hieraan een touwtje met de gewenste
straallengte. Aan de andere kant bind je een potlood. Trek het touwtje strak
en sleep het potlood over de muur.

Hoe meet ik inhoud, oppervlakte en omtrek?
stap 4

Driehoek:

Meet zijde A. Meet zijde B. Meet zijde C. De omtrek = A + B + C.

Hoe meet ik inhoud, oppervlakte en omtrek?
stap 5

Oppervlakte - Rechthoek:

Meet de breedte. Meet de lengte. De oppervlakte = breedte x lengte
Bijvoorbeeld: de oppervlakte van een kamer van 12 m lang en 5 m breed: 12x5 = 60 m2.

stap 6

Wil je de oppervlakte nauwkeurig berekenen? Neem de maten dan op verschillende plaatsen en bereken daaruit de gemiddelde lengte of breedte. Zeker bij oudere huizen lopen muren zelden recht.

Hoe meet ik inhoud, oppervlakte en omtrek?
stap 7

Oppervlakte - Cirkel:

Meet de middellijn van de cirkel. Deel deze lengte door twee (= de straal r)
Oppervlakte = 3.14xrxr. In wiskundige begrippen: Pi-r2 (Pi = 3.14)
Bijvoorbeeld: De oppervlakte van een cirkelvormige terras met een diameter van 4 m: 3.14 x 2 x 2 = 12.56 m2.

Hoe meet ik inhoud, oppervlakte en omtrek?
stap 8

Oppervlakte - Driehoek:

Meet de basis van de driehoek. Meet de hoogte van de driehoek
Deel deze hoogte door twee. De oppervlakte = basis x halve hoogte.
Bijvoorbeeld: Een driehoek met een basis van 0.5 meter en een hoogte van 1 meter heeft als oppervlakte: 0.5x0.5 = 0.25 m2.

Hoe meet ik inhoud, oppervlakte en omtrek?
stap 9

Inhoud - Kubus:

Meet de lengte. Meet de breedte. Meet de hoogte. De inhoud = lengte x breedte x hoogte. Bijvoorbeeld: De inhoud van een kamer van 12 m lang, 5 m breed en 3m hoog = 12 x 5 x 3 = 180 m3.

Hoe meet ik inhoud, oppervlakte en omtrek?
stap 10

Inhoud - Cilinder:

Meet de hoogte van de cilinder. Meet de diameter. Deel de diameter door twee (= de straal r). De inhoud = hoogte x 3.14 x r x r. In wiskundige begrippen: hoogte x Pi-r2 (Pi = 3.14). Bijvoorbeeld: de inhoud van een ronde vijver van één meter diep en een diameter van drie meter = 1 x 3,14 x 1,5 x 1,5 = 7,065m3 (= 7000 dm3 = 7000 liter).

stap 11

De aanduiding 'liters' is eigenlijk ouderwets. Officieel worden alle maten uitgedrukt
in meters, decimeters, centimeters en millimeters:
1mm3 = 0.001 liter (1 milliliter)
1cm3 = 0.01 liter (1 centiliter)
10cm3 = 0.1 liter (1 deciliter)
1dm3 = 1 liter
1m3 = 1000 liter

Benodigdheden

Materialen (0)
Gereedschappen (2)
Dit stappenplan komt voor in