stappenplan

Hoe leg ik een extra groep aan?

Heb je een oude groepenkast met porseleinen zekeringen? Dan is het misschien een goed moment om een compleet nieuwe en moderne groepenkast aan te leggen. In deze klusinstructie lees je hoe je een extra zekering/groep aanlegt in je meterkast. Volgens het nieuwe bouwbesluit heb je per vier zekeringen (groepen) een aardlekschakelaar nodig.

Bekijk voor je begint de overzichtstekening

Plaatsen extra groep/zekering in de groepenkast

Hoe leg ik een extra groep aan?
stap 1

Een extra groep leg je aan door het plaatsen van een extra zekering in je meterkast.

Extra zekering in de groepenkast
Schakel de stroom uit met de hoofdschakelaar. Haal het front van de groepenkast af. Controleer met een spanningzoeker nogmaals of er geen spanning meer op het deel na de hoofdschakelaar staat.

Hoe leg ik een extra groep aan?
stap 2

Bevestig de bruine draad van de nieuw aangelegde leiding aan de L-aansluiting aan de bovenzijde van de nieuwe zekering. We gaan er hier van uit dat er al een nieuwe leiding tot in de groepenkast is aangelegd. Is dat niet het geval, bekijk dan de klusinstructie 'elektrische leidingen aanleggen'.

Hoe leg ik een extra groep aan?
stap 3

Bevestig de blauwe draad van de nieuw aangelegde leiding aan de N-aansluiting van de nieuwe zekering.

Hoe leg ik een extra groep aan?
stap 4

Sluit de geel-groene aardedraad van de nieuw aangelegde leiding aan het gemeenschappelijke aarde-verdeelblok dat meestal onder de zekeringen zit. Het symbool voor aarde zijn drie lijnen onder elkaar.

Hoe leg ik een extra groep aan?
stap 5

Klik de nieuwe zekering voor de extra groep in de kunststof richel van de groepenkast.

Hoe leg ik een extra groep aan?
stap 6

Sluit de onderste polen van de zekering aan op de polen die zich aan de bovenzijde van de reeds aanwezige aardlekschakelaar bevinden. Gebruik hiervoor het dikke 6mm2 installatiedraad. De bruine draad (L) gaat van de zekering naar de linkerpool (vaak met n°1 aangeduid) op de aardlekschakelaar. De blauwe (N) gaat van de zekering naar de rechterpool (vaak met n°3 of N aangeduid) op de aardlekschakelaar.

Hoe leg ik een extra groep aan?
stap 7

Verwijder uit het front van de groepenkast een van de voorgestanste afdekplaatjes om zo ruimte te maken voor de extra groep. Sluit de groepenkast, draai de hoofdschakelaar om en test de nieuwe zekering. Controleer of de spanning op de nieuwe leiding echt wegvalt als je de schakelaar naar beneden trekt.

Het plaatsen van een extra groep is klaar.

Plaatsen van een aardlekschakelaar in de groepenkast

Hoe leg ik een extra groep aan?
stap 8

Als je een extra groep plaatst in de meterkast, controleer dan meteen of je een extra aardlekschakelaar moet plaatsen. Volgens het nieuwe bouwbesluit heb je per vier zekeringen (groepen) een aardlekschakelaar nodig.

De stroomvoorziening in een huis wordt beveiligd door drie systemen. Met de elektrische zekering in de groepenkast, een aardedraad + geaarde stopcontacten en met een aardlekschakelaar:

  • Als er door kortsluiting opeens teveel stroom aan het elektriciteitsnet gevraagd wordt, ontstaat er in de zekering teveel warmte. De zekering schakelt zichzelf uit en de stroomvoorziening stopt.
  • Er kan ook een isolatiefout in een schakeling zitten waardoor er stroom weglekt. Deze lekstroom kan dan relatief veilig weg door de aardedraad.
  • Niet alle stopcontacten zijn geaard. Als er lekstroom ontstaat bij een ongeaard stopcontact, kan deze niet weg. De omgeving kan dan onder spanning komen te staan. Hier biedt de aardlekschakelaar uitkomst. De aardlekschakelaar meet permanent of er evenveel stroom het huis ingaat als uitgaat. Is er sprake van een verschil, dan schakelt hij in een fractie van een seconde de stroomvoorziening uit.
Hoe leg ik een extra groep aan?
stap 9

Herhaal stap 1 van 'Extra zekering in de groepenkast'.
Plug van maximaal vier zekeringen de bruine (L) draden, die uit de onderzijde van de zekeringen komen, in een afzonderlijk aansluitverdeelblok. Doe dit eveneens met de vier blauwe (N) draden.

Hoe leg ik een extra groep aan?
stap 10

Klik de aardlekschakelaar op de kunststofrichel van de groepenkast. Maak met een bruine 6mm2 draad een verbinding tussen het 'bruine' verdeelblok en de linkerpool (vaak met n°1 aangeduid) op de bovenzijde van de aardlekschakelaar. Maak eveneens met een blauwe 6mm2 draad een verbinding tussen het 'blauwe' verdeelblok en de rechterpool (vaak met n°3 of N aangeduid) op bovenzijde van de aardlekschakelaar.

Hoe leg ik een extra groep aan?
stap 11

Haal het front van de hoofdschakelaar weg. Maak een verbinding tussen de invoer vanuit de hoofdschakelaar en de onderste polen van de aardlekschakelaar. Zorg ervoor dat de bruine draad recht onder de bruine uit het verdeelblok komt. Hetzelfde geldt voor de blauwe draden. Bij veel aardlekschakelaren zijn de 4 polen genummerd. n°1 links- en n°3 rechts- aan de bovenzijde en n°2 links- en n°4 rechts- aan de onderzijde. De bruine draden zitten dus in n°1 en n°2. De blauwe in n°3 en n°4.

Tip!

Ben je ervan bewust dat je het deel vóór de de hoofdschakelaar niet kan uitschakelen! Hier staat dus voortdurend 230V spanning op. Raak dit nooit aan!

Hoe leg ik een extra groep aan?
stap 12

Verwijder uit het front van de groepenkast een van de voorgestanste afdekplaatjes om zo ruimte te maken voor de aardlekschakelaar. Sluit de groepenkast, draai de hoofdschakelaar om en test de aardlekschakelaar door op de testknop te duwen. De handel van de aardlekschakelaar slaat om en de spanning over de aangesloten zekeringen moet wegvallen.

Benodigdheden

Materialen (4)
  • Zekering passend bij het merk groepenkast 16A
  • Aardlekschakelaar passend bij het merk groepenkast
  • Installatiedraad dikte 6mm2; bruin, blauw
  • Aansluitverdeelblokken 2x
Dit stappenplan komt voor in