stappenplan

Hoe ventileer ik mijn kruipruimte?

Een vochtige kruipruimte brengt een onaangename geur in huis. Ook kan er zich huiszwam ontwikkelen die de vloerbalken aantast. Een goede kruipruimte ventilatie is daarom van groot belang. Leer hier hoe je zelf een ventilatierooster kan vervangen, hoe je spouwmuurventilatie maakt en hoe je een PVC ventilatiekoker aanbrengt.

Bekijk voor je begint de overzichtstekening

Tip!

De vloerbalken worden meestal ondersteund door één centrale onderslagbalk. Soms rust deze op zijn beurt op een muurtje. Als dat muurtje dwars op de kruipruimte staat, voorzie het dan van ventilatie-openingen, zodat de luchtstroom van voren naar achteren kan doorstromen.

Kruipruimte ventilatie

Hoe ventileer ik mijn kruipruimte?
stap 1

Ventilatierooster vervangen

Hak het oude rooster van de kruipruimte los met behulp van een vuistje en een steenbeitel. Is de opening te klein voor het nieuwe rooster, maak het dan op maat. Borstel de stenen schoon.

Tip!

Denk aan je veiligheid: draag bij hak- en breekwerk werkhandschoenen en een veiligheidsbril. Een rubberen kapje om de beitel beschermt je handen in geval van misslaan.

Hoe ventileer ik mijn kruipruimte?
stap 2

Maak de stenen rondom het gat naar de kruipruimte nat met behulp van een natgemaakte borstel.

Hoe ventileer ik mijn kruipruimte?
stap 3

Maak de specie aan. Voeg zoveel water toe dat een stevige massa ontstaat. Breng een dot specie in het gat aan en duw het rooster voor de kruipruimte daar in. Laat het geheel met rust tot de specie enigszins uitgehard is. Krab de voeg dan 1 cm diep uit met een voegspijker en laat de specie uitharden.

Hoe ventileer ik mijn kruipruimte?
stap 4

Maak voegspecie aan. Gebruik zoveel water tot een stevige aardevochtige massa ontstaat waar je een bal van kunt vormen. Vul de voegen met behulp van de voegspijker. Strijk de voegen na met een natte borstel.

Spouwmuurventilatie

Hoe ventileer ik mijn kruipruimte?
stap 5

Bij een spouwmuur gebruik je de luchtspouw tussen binnen- en buitenmuur als kruipruimte ventilatie. Je hoeft slechts een opening in het binnen- en in het buitenblad van de muur te maken. Hak twee gaten in de buitenmuur ter grootte van het ventilatierooster. Deze gaten komen net boven het maaiveld (meestal in de derde zichtbare laag stenen), op 1 m vanaf de hoeken van de woning.

Tip!

Het werkt sneller en netter als je de omtrek van het gat op de muur aftekent en vervolgens op die lijn gaten boort (om de centimeter).

Hoe ventileer ik mijn kruipruimte?
stap 6

Werk de gaten af met een rooster (zie stap 1: ventilatierooster vervangen). Maakt nu in het binnenblad van de spouwmuur twee gaten, vanuit de kruipruimte. Deze gaten komen op de halve hoogte van de kruipruimte, eveneens 1 m uit de hoeken.

PVC ventilatiekoker

Hoe ventileer ik mijn kruipruimte?
stap 7

Heeft je huis geen spouwmuren, dan moet je S-vormige ventilatiekokers maken voor kruipruimte ventilatie. Twee in de achter- en twee in de voorgevel. Zaag een stuk PVC buis af van 50 cm lang. Lijm aan beide uiteinden een 90° bocht, zodat een S-vorm ontstaat. Verleng één kant van de S door een PVC buis van 30 cm in de bocht vast te lijmen.

Hoe ventileer ik mijn kruipruimte?
stap 8

Graaf de buitengevel 50 cm diep uit, op 1 m vanaf de hoek. Maak het gat ruim genoeg, zodat je voldoende werkruimte hebt.

Hoe ventileer ik mijn kruipruimte?
stap 9

Bepaal de plaats voor de geveldoorvoer: de ventilatiekoker moet uiteindelijk 10 cm boven het maaiveld uitsteken. Markeer de plaats van de doorvoer en boor in het hart daarvan een gat door de muur. Nu is de positie van de doorvoeropening ook vanuit de kruipruimte zichtbaar. Hak de doorvoeropening uit, werkend vanuit de kruipruimte.

Hoe ventileer ik mijn kruipruimte?
stap 10

Steek de ventilatiekoker van buitenaf door de muur heen. Smeer aan de buitenkant de kier tussen muur en koker dicht met cement. Fixeer de koker door de kuil dicht te gooien en de aarde stevig aan te stampen. Vul nu de kier tussen koker en muur aan de binnenkant op, vanuit de kruipruimte.

Hoe ventileer ik mijn kruipruimte?
stap 11

Zet de koker op de buitenmuur vast met een beugel (vlak onder de bocht). Duw een prop gaas in de uitmonding van de ventilatiekoker om muizen tegen te houden.

Benodigdheden

Materialen (9)
  • Kant en klare specie
  • Ventilatierooster
  • PVC Ventilatiekoker (per stuk)
  • PVC bocht 90° diameter 75 mm, 3 stuks
  • PVC buis diameter 75 mm, 90 cm lang
  • Hard PVC-lijm
  • Volièregaas 15x15 cm
  • Beugel diameter 75 mm
  • Pluggen en schroeven met bolkop
Gereedschappen (7)
Dit stappenplan komt voor in