Verantwoordelijkheid voor je gegevens

Dit is de privacyverklaring van Karwei (hierna: ‘Karwei’ of ‘wij’). Karwei is een dochtervennootschap van Intergamma B.V. (hierna: ‘Intergamma’) waarbij Intergamma verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Intergamma is gevestigd aan de Storkstraat 2, 3833 LB te Leusden, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 31021056.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer je gebruik maakt van de diensten en/of website van Karwei dan laat je (persoons)gegevens achter bij Karwei. Hieronder een overzicht op hoofdlijnen van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• (Zakelijke) adresgegevens
• Functie
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer (bij een factuurrelatie)
• Voorkeursbouwmarkt
• Bestelgegevens
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de-ze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
Geautomatiseerde besluitvorming

Karwei neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Karwei) tussen zit.

Rechtsgronden voor de verwerking van jouw gegevens

Wij verwerken jouw gegevens omdat wij:
• dit nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met jou,
• daartoe wettelijk verplicht zijn,
• daar een gerechtvaardigd belang bij hebben, of
• jouw toestemming hebben ontvangen.
Onze gerechtvaardigde belangen staan in deze privacyverklaring omschreven. In individuele gevallen zouden wij genoodzaakt kunnen zijn om jouw gegevens te verwerken, omdat dit noodzakelijk is voor jouw vitale belang of dat van een ander. Bijvoorbeeld als jij of iemand die met jou mee is een ongelukje oploopt in een van onze bouwmarkten en we jouw gegevens moeten doorgeven aan het ambulancepersoneel.

Doeleinden waar we jouw gegevens voor gebruiken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder is per doeleinde toegelicht waar we jouw persoonsgegevens voor verwerken.

Huren van een aanhangwagen of gereedschap
Voor de verhuur van onze aanhangwagens of gereedschap vragen wij jou om een huurcontract te ondertekenen. In dit huurcontract staan jouw naam, telefoonnummer en het nummer van jouw identificatiebewijs. Bij het huren van gereedschap registeren we ook je adres en e-mailadres. Het telefoonnummer, e-mailadres en adres hebben we nodig om met je in contact te blijven over het huurcontract. De gegevens over jouw identiteit zijn nodig om fraude te voorkomen.

Bij het huren van gereedschap werken wij samen met externe partijen. Wij registreren jouw persoonsgegevens voor deze externe partij. Hoe onze externe partij jouw privacy garandeert lees je terug in de algemene voorwaarden van de externe partij. Je vindt de naam van de externe partij in het verhuurcontract.

Sommige Karwei bouwmarkten zijn van Intergamma, andere bouwmarkten zijn van franchisenemers. Dit zijn ondernemingen die onder de formule van Karwei exploiteren. Als je huurt bij een franchise bouwmarkt verwerken zij je persoonsgegevens voor het huren van een aanhangwagen of gereedschap. Zij doen dit onder dezelfde voorwaarden zoals in deze privacyverklaring beschreven.  

Bezorging en distributie
Om je aankoop thuis of in de bouwmarkt te laten bezorgen, vragen wij vragen je om een aantal gegevens, zoals je naam en adres. Ook vragen we je e-mailadres en/of telefoonnummer om je op de hoogte te houden van de planning of om je te vragen hoe je de bezorging hebt ervaren. 
Je gegevens delen we alleen met externe partijen als zij namens ons een dienst uitvoeren. Externe partijen gebruiken jouw gegevens alleen om de betreffende dienst uit te voeren.

Klusservice en persoonlijk advies aan huis
Voor onze klusservice of persoonlijk advies aan huis gebruiken wij jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer om contact met je op te nemen en om de klus of het advies bij jou thuis uit te voeren.

(Online) aankopen
Wanneer je in de bouwmarkt of in de webshop een aankoop doet en deze afrekent, dan worden je transactiegegevens geregistreerd om de betaling in orde te kunnen maken.

Mijn Karwei account
Voor een persoonlijk Mijn Karwei account verwerken wij jouw e-mailadres en een wachtwoord. Dit wachtwoord is onzichtbaar voor ons. Je kunt zelf jouw naam en adres toevoegen in je account. Als je de cookies accepteert, koppelen we online aankoopgegevens en online klikgedrag aan je persoonlijke account. Daardoor kunnen we jou relevante informatie sturen, je op tijd informeren over interessante acties of aanbiedingen en je gehele (online of offline) winkelervaring verbeteren.

Club Karwei kaart
Om punten te sparen en om korting te krijgen, gebruiken wij de Club Karwei kaart. Je kunt de kaart op verschillende manieren gebruiken:  
• Anoniem gebruik zonder persoonlijk account: In dit geval registeren we alleen punten op je voordeelkaart.
• Persoonlijk gebruik met persoonlijk account: Als je je voordeelkaart koppelt aan je persoonlijke account, kunnen wij je aankopen, zoek-, klik- en browsegedrag op onze website koppelen aan je aan je persoonlijke account en kunnen wij je op die manier gepersonaliseerde puntenpromoties aanbieden.

Publieke connectivity
Voor het gebruik van de wifi in onze winkels of op het hoofdkantoor verzamelen wij vanuit technisch oogpunt automatisch gegevens zoals een identificatienummer (MAC-adres, IP-adres) van jouw apparaat, maar ook de fabrikant van het apparaat en welk operating systeem je gebruikt. Deze gegevens worden na één dag verwijderd. Karwei gebruikt de gegevens alleen om eventueel misbruik te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons wifinetwerk, dan blokkeren we de toegang van het apparaat waarmee je gebruik maakt van ons wifinetwerk.

Mobiele apps
Voor het gebruiken van onze apps, registreren wij je IP- of MAC-adres en informatie over hoe je de app gebruikt. Binnen de app kun je ook een koppeling maken naar je persoonlijke account waarmee jouw klantgegevens en transacties worden opgehaald. 

Klantcontact
Om jou te helpen bij een vraag of klacht hebben we een aantal gegevens van je nodig. Je kunt hierbij denken aan je naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie die nodig is om je vraag of klacht in behandeling te nemen en je op de hoogte te houden van ontwikkelingen. Om onze service te kunnen verbeteren maken we geluidsopnames van de telefoongesprekken. 
Als wij iets naar je toe moeten sturen, noteren wij je adresgegevens en als het nodig is je klantkaartnummer. Als je geld van ons terug ontvangt, dan noteren wij je bankrekeningnummer en de tenaamstelling.  

Configurators
Bij onze configurators kun je zelf zaken ontwerpen en geven wij je een lijst van benodigde artikelen om je het beste te kunnen ondersteunen bij jouw klusidee. Als je het eindresultaat en de benodigde artikelen naar jezelf wilt sturen, hebben wij jouw e-mailadres nodig. 

Website en cookies
We doen ons best om onze website www.karwei.nl zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken voor jou. Hiervoor vragen we je om cookies te accepteren. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

De cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we je op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je altijd afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie verwijderen die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser. Meer informatie hierover vind je in onze cookieverklaring.

Bewaartermijn van jouw gegevens

Karwei bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt of indien van toepassing, in overeenstemming met een wettelijke bewaartermijn.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Karwei heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. We maken onder andere gebruik van fysieke (toegangs-) beveiliging, logische toegangsbeveiliging op basis wachtwoorden of MFA, codering van wachtwoorden, bot-detectie, encryptie (van opslag en communicatiekanalen) en security monitoring. Deze maatregelen nemen wij mede op basis van ons securitybeleid, dat wij regelmatig evalueren en aanpassen waar nodig.

Als onderdeel van de getroffen organisatorische maatregelen, hebben wij afspraken gemaakt ter bescherming van persoonsgegevens, waaronder afspraken over de door deze derden te nemen technische en organisatorische maatregelen.

Jouw rechten

Recht van inzage
Gegevens van je Mijn Karwei account kun je zelf altijd inzien. Je kunt ook contact met ons opnemen om je persoonsgegevens die Karwei van jou verwerkt in te zien.

Recht van verwijdering, wijziging of aanvulling
Gegevens van je Mijn Karwei account kun je zelf altijd wijzigen. Je kunt ook contact met ons opnemen om je persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Indien wettelijke voorschriften verwijdering in de weg staan, worden deze gegevens afgeschermd, zodat ze uitsluitend nog toegankelijk zijn uit hoofde van dwingende wettelijke voorschriften.

Cookies en soortgelijke technieken kun je gemakkelijk zelf verwijderen of blokkeren. Zie daarvoor ons cookiebeleid.

Recht van opzegging
Je hebt het recht om jouw toestemming voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens te allen tijde weer in te trekken.

Recht van bezwaar en beperking
Voor zover we je gegevens gebruiken op basis van ons gerechtvaardigd belang, dan kun je daar altijd bezwaar tegen maken. Daarnaast kun je ons verzoeken om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Contact
Om jouw bovengenoemd recht uit te oefenen, kun je een e-mail sturen aan DPO@intergamma.nl of schriftelijk contact opnemen met:

Intergamma B.V.
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 100
3830 AC Leusden

Aan het uitoefenen van jouw bovengenoemde rechten zijn geen kosten verbonden.

Externe partijen

In een aantal gevallen verstrekken we (waar nodig) je gegevens aan derde partijen. Zij mogen je gegevens alleen gebruiken voor het uitvoeren van activiteiten die wij met hen afspreken. Jouw gegevens mogen ze niet zelfstandig gebruiken of doorgeven aan anderen. We zullen je gegevens nooit aan andere partijen doorverkopen. Gegevens die via cookies worden verzameld, kunnen we delen met de partijen die deze cookies plaatsen. Lees hier meer over in ons cookie-verklaring. Het kan gebeuren dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om jouw gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Opslag van jouw gegevens

Voor het bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties. Om jouw privacy te waarborgen, zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Voor zover de derden waarmee we samenwerken de persoonsgegevens verwerken op een locatie buiten de EER doen zij dat met inachtneming van passende waarborgen, zoals modelcontractbepalingen opgesteld door de Europese Commissie en andere waarborgen.

Links naar andere websites

Op Karwei.nl staan een aantal links naar websites van derde partijen. Als je daarop klikt, wordt de website van deze derde partij geopend. Zodra je op de website van deze derde partij bent, is de privacyverklaring van deze derde partij van toepassing.

Heb je vragen of klachten?

Heb je vragen over jouw gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacyverklaring? Dan kun je contact opnemen met de Klantenservice van Karwei. Als je wilt kun je ook contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming door e-mail te sturen naar DPO@intergamma.nl of een brief naar:

Intergamma B.V.
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 100
3830 AC Leusden

We nemen alle vragen, opmerkingen en verzoeken serieus en blijven graag met je in contact over jouw privacy bij ons, ook als je ergens niet tevreden over bent. We lossen klachten uiteraard het liefst zelf direct met jou op, maar je hebt daarnaast ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassing van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden aangepast. We raden je aan om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen. Over belangrijke wijzigingen zullen we je apart op de hoogte brengen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van Karwei (www.karwei.nl) alsook alle overige digitale kanalen waar Karwei gebruik van maakt. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 juni 2024.

Recent bekeken