KARWEI Kwastreiniger 500 ml

(2 klantreviews)
3.
59
Tijdelijk niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Kwastreiniger

Karwei kwastenreiniger voor het reinigen en schoonmaken van kwasten welke gebruikt zijn voor verf op terpentinebasis. Indien u uw kwast wilt reinigen, die u heeft gebruikt voor verf op waterbasis (acryl), dan dient u de Karwei kwastenreiniger voor acryl te gebruiken.

Specificaties

Product
Productsoort Kwastreiniger
Productnummer 508058
Gewicht product 390 gr
Hoogte product 19.0 cm
Lengte product 7.0 cm
Breedte product 7.0 cm
Merk KARWEI
Ecocheque Nee
Algemeen
Type artikel Kwastreiniger
Gebruik
Binnen/buitengebruik Buiten, Binnen
Toepassing Schoonmaken
Materiaal van doeloppervlak Verf
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P331: GEEN braken opwekken. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
Goudmeester kwast terpentine maat 14 rond
€ 4.99
Reviews worden geladen

Recent bekeken