(3 klantreviews)
19.
99
Tijdelijk niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Brandklasse ABC
  • Inclusief ophangbeugel
  • 1 kg poeder
  • Ook verkrijgbaar in 2 of 4 kg

Blus kleine brandjes snel en doeltreffend met de poederblusser Smartwares Brandblusser BB1 1 kg Poeder Brandklasse ABC. De blusser is direct gebruiksklaar, zodat je meteen over kunt gaan tot actie in geval van nood. Hang de poederblusser met behulp van de ophangbeugel die erbij wordt geleverd, binnen handbereik.


Specificaties
De soort brand wordt uitgedrukt in een brandklasse, de Smartwares brandblusser is geschikt voor de volgende brandklassen: Brandklasse A: Vaste stoffen zoals papier, hout en textiel. Brandklasse B: Vloeistoffen zoals olie, benzine en kunststoffen. Brandklasse C: Gassen zoals aardgas, LPG, butaan en propaan. De brandblusser heeft een inhoud van 1 kg aan poeder. Deze brandblusser is ook verkrijgbaar met 2 kg en 6 kg poeder aan inhoud. Met deze poederbrandblusser ben je dus goed voorbereid op verschillende soorten brand.

Lees meer

Specificaties

Product
Productnummer 564146
Gewicht product 2100 gr
Hoogte product 34.0 cm
Lengte product 8.5 cm
Breedte product 9.0 cm
Merk Smartwares
Duurzaam Nee
Algemeen
Inclusief bevestigingsmateriaal Nee
Inclusief manodrukmeter Ja
Inclusief montagebeugel Ja
Vorstvrij Ja
Jaarlijkse keuring sticker aanwezig Ja
Type artikel Poederblusser
Gebruik
Voorzien van slang met spuitmond Nee
Spuitbereik 3.0 m
Eenmalig gebruik Nee
Beoogd gebruik Keuken, Binnenshuis, Auto
Technische kenmerken
Automatisch/handmatig Handmatig
Brandklasse Brandklasse A, Brandklasse B, Brandklasse C
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
H313: Kan schadelijk zijn bij contact met de huid. H320: Veroorzaakt oogirritatie. H333: Kan schadelijk zijn bij inademing.
Voorzorgsmaatregelen Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Inademing van stof/ rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden. Na het werken met dit product … grondig wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P281: De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. P285: Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. NA INSLIKKEN: BIJ CONTACT MET DE HUID: NA INADEMING: P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Een arts raadplegen. P322: Specifieke maatregelen (zie ... op dit etiket). GEEN braken opwekken. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P341: Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Met veel water/… wassen. Overeenkomstig … bewaren. Op een droge plaats bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren.
Reviews worden geladen

Recent bekeken