HG RUITENONTDOOIER 0,5L

€ 4.99
3.
99
Per Liter € 7.98
Aanbieding alleen nog dit weekend geldig
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving


  Specificaties

  Product
  Productnummer 411642
  Gewicht product 550 gr
  Hoogte product 24.6 cm
  Lengte product 6.7 cm
  Breedte product 8.5 cm
  Merk HG
  Duurzaam Nee
  Algemeen
  Type artikel Ruitenontdooier
  Etiket informatie
  Gevarenaanduidingen Waarschuwing
  H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
  Reviews worden geladen

  Recent bekeken