1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop en het gebruik van de (digitale) Karwei Cadeaukaart.
 2. Voor zover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken, zijn ook de Algemene Voorwaarden voor de doe-het-zelfbranche van toepassing.
 3. De (digitale) Karwei Cadeaukaart wordt uitgegeven door Intergamma B.V., gevestigd te Leusden, KvK 31021056.
 4. De (digitale) Karwei Cadeaukaart is te koop bij diverse (online) winkels en bij alle Karwei bouwmarkten.
 5. De koper van de (digitale) cadeaukaart bepaalt bij aankoop in de (online) winkel het tegoed op de (digitale) cadeaukaart: de cadeaukaart kan bij de kassa geladen worden met een bedrag tussen de € 5 en € 150. Dit bedrag is tevens de aankoopprijs van de cadeaukaart. Online kan de (digitale) cadeaukaart gekocht worden met een vast bedrag of geladen worden met een bedrag tussen de € 5 en € 150 euro. Online is de aankoopprijs van de (digitale) cadeaukaart afhankelijk van de keuze die de koper maakt voor verpakking en/of verzending. De (digitale) cadeaukaart kan slechts éénmaal worden opgeladen.
 6. Voor Karwei geldt de aankoop van de (digitale) cadeaukaart niet als besteding die recht geeft op Club Karwei punten.
 7. De (digitale) cadeaukaart kan niet retour worden gegeven.
 8. Het tegoed op de (digitale) cadeaukaart kan in delen worden besteed. Indien het tegoed onvoldoende is voor de aankoop van een bepaald artikel, dan kan het resterende bedrag worden voldaan via een ander betaalmiddel.
 9. Geen enkel tegoed op de (digitale) cadeaukaart is inwisselbaar in contant geld en/of andere cadeaubonnen.
 10. Indien betaald is met de (digitale) cadeaukaart staat het saldo van de (digitale) cadeaukaart vermeld op de kassabon of factuur. Het saldo van het tegoed op de (digitale) cadeaukaart is tevens opvraagbaar bij de kassa van iedere Karwei bouwmarkt en online.
 11. De Karwei bouwmarkt zal bij het retourneren van de aankoop/aankopen die (gedeeltelijk) betaald is/zijn met een (digitale) cadeaukaart, het bedrag dat met een (digitale) cadeaukaart is betaald omzetten naar een nieuwe (digitale) Karwei Cadeaukaart. Het eventuele restantbedrag dat betaald is met Creditcard of PayPal zal worden teruggeboekt. Indien het restantbedrag betaald is met iDEAL dan kan de klant ervoor kiezen om het gehele te restitueren bedrag uit te laten betalen (contant of retourpinnen).
 12. Het tegoed op de fysieke cadeaukaart is onbeperkt geldig. Het tegoed op de digitale cadeaukaart is minimaal 2 jaar en maximaal 5 jaar geldig. De termijn van geldigheid wordt aangegeven op de digitale cadeaukaart of bij de aankoop van de digitale cadeaukaart.
 13. De (digitale) cadeaukaart is niet persoonlijk en kan worden gebruikt door de houder ervan.
 14. De (digitale) cadeaukaart is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik. De (digitale) cadeaukaart mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Intergamma B.V. niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
 15. Intergamma B.V. en de Karwei bouwmarkten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van de (digitale) cadeaukaart, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de cadeaukaart.
 16. Het namaken van de (digitale) cadeaukaart is verboden. Elke verandering maakt de (digitale) cadeaukaart ongeldig.
 17. Intergamma B.V. is niet aansprakelijk voor fouten in aanbiedingen/voorwaarden vermeld op websites waar de (digitale) Karwei Cadeaukaart wordt verkocht anders dan de Karwei website.

Intergamma B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.

Recent bekeken