23.
59
In welke bouwmarkt te koop?

Productomschrijving


BSI

Hou het water in je zwembad hygienisch door dit snelwerkende chloor toe te voegen. Kan gelijk aan het water worden toegevoegd.

Vaak samen gekocht

Zwembad teststrips
De ideale oplossing voor het snel testen van het water in je zwembad en spa. Deze 3-in-1 teststrip test via het gemakkelijke kleurenvergelijkingssysteem op chloor, pH en totale ... De ideale oplossing voor het snel testen van het water in je zwembad en spa. Deze 3-in-1 teststri...
6.
69
Bekijk alles in test strips
PH UP LIQUID 1L
Met deze pH verhoger kan je de zuurtegraad van je zwembad of spa doen stijgen. Het is een geconcentreerde vloeistof die geen resten achterlaat in het bad. Alle bestanddelen van ... Met deze pH verhoger kan je de zuurtegraad van je zwembad of spa doen stijgen. Het is een geconce...
3.
79
Bekijk alles in ph meter

Specificaties

Product
Productnummer 118477
EAN 3521686003637
Gewicht product 1.000 gr
Hoogte product 18,5 cm
Lengte product 10 cm
Breedte product 10 cm
Merk BSI
Algemeen
Type Zwembadreiniger
Gebruik
Toepassing zwembadbenodigdheden Schoonmaken
Etiketinformatie
Gevaren­pictogrammen
Signaalwoord
Gevaren­aanduidingen Zeer giftig voor in het water levende organismen. Schadelijk bij inslikken. Vormt giftig gas in contact met zuren. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan brand bevorderen Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
Voorzorgs­maatregelen Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Inhoud/verpakking afvoeren naar … Voorkom lozing in het milieu. Buiten het bereik van kinderen houden. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen. Gelekte/gemorste stof opruimen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verwijderd houden van kleding en andere brandbare materialen. Na het werken met dit product … grondig wassen.

Bestel- en bezorginformatie

  • Vandaag besteld, al na een uur af te halen in jouw bouwmarkt
  • 30 dagen bedenktijd

Retourneren

Je kunt dit artikel binnen 30 dagen na aankoop ruilen in de bouwmarkt.

Klantreviews

Reviews worden geladen

Recent bekeken