2 klantreviews
14.
95
In welke bouwmarkt te koop?

Productomschrijving

  • Aantal stuks:4
  • Aantal branduren:20 uur

Geen

Specificaties

Product
Productnummer 143060
EAN 8716516137285
Gewicht product 2.000 gr
Hoogte product 19 cm
Lengte product 22 cm
Breedte product 9 cm
Merk Geen
Algemeen
Geparfumeerd Ja
Kleurfamilie Transparant
Aantal stuks 4
Bestanddeel van de kaars Olie
Type Geurkaars
Gebruik
Aantal branduren 20 uur
Etiketinformatie
Gevaren­pictogrammen
Signaalwoord
Gevaren­aanduidingen Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat <naam van de sensibiliserende stof>. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgs­maatregelen Voorkom lozing in het milieu. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Inademing van stof/ rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden. Achter slot bewaren. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/ arts/… raadplegen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Buiten het bereik van kinderen houden. In geval van brand: blussen met … BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Inhoud/verpakking afvoeren naar …

Bestel- en bezorginformatie

  • Vandaag besteld, al na een uur af te halen in jouw bouwmarkt
  • 30 dagen bedenktijd

Retourneren

Je kunt dit artikel binnen 30 dagen na aankoop ruilen in de bouwmarkt.

Klantreviews

Reviews worden geladen

Recent bekeken