Rust-oleum Meubelvernis mat 125 ml

4.
99
Per Liter € 31.92
Wat is je oppervlakte?
m2
Dit product is uit ons assortiment
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Kleur:Kleurloos
  • Basis:Terpentinegedragen

Rust-oleum Meubelvernis mat 125 ml is een transparante matte, slijtvaste, beschermende vernis voor gebruik op Rust-Oleum Chalky Finish Meubelverf. Deze uiterst duurzame afwerkingslaag beschermt, verbetert en dicht het schilderwerk, zodat het bestand is tegen stoten en krassen.

Specificaties

Product
Productsoort Vernis
Productnummer 552033
Merk Rust-Oleum
Duurzaam Nee
Algemeen
Kleur Kleurloos
Kleurfamilie Transparant
Lijn Furniture
Afwerking Transparant
Glansgraad Mat
Type artikel Vernis
Gebruik
Rendement per liter 14.0 m²/L
Rendement per verpakking 1.75 m²
Maximale verwerkingstemperatuur 10.0 °C
Minimale verwerkingstemperatuur 32.0 °C
Basis Terpentinegedragen
Binnen/buitengebruik Binnen
Verpakking Blik
Beoogd gebruik Meubelen
Verwerkingsmethode Kwast
Overschilderbaar na 0.0 uur
Stofdroog na 1.0 uur
Technische kenmerken
Vochtregulerende werking Nee
Substantie Vloeistof
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
EUH208: Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220- 239-6] (3:1).. Kan een allergische reactie veroorzaken. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P235: Koel bewaren. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P303: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P353: Huid met water afspoelen/afdouchen. P361: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. P403: Op een goed geventileerde plaats bewaren. P405: Achter slot bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken