KARWEI Wasbenzine 1 l

(3 klantreviews)
4.
59
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Wasbenzine

Karwei wasbenzine is een oplosmiddel voor het reinigen van kwasten, het ontvetten van hardboard en mdf. Ook geschikt voor het verwijderen van vloerwas van parket, het verwijderen van stickers en (oude) stickerresten. Karwei wasbenzine is ook geschikt om een binnenband te reinigen voor het aanbrengen van de lijm.

Specificaties

Product
Productsoort Wasbenzine
Productnummer 508069
Gewicht product 740 gr
Hoogte product 24.5 cm
Lengte product 8.5 cm
Breedte product 8.5 cm
Merk KARWEI
Algemeen
Type Wasbenzine
Gebruik
Binnen/buitengebruik Buiten, Binnen
Toepassing Schoonmaken
Materiaal van doeloppervlak Verf
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P331: GEEN braken opwekken. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
KARWEI schuurpapier lichte schuurklus super fijn
€ 1.43
product-cross-sell
KARWEI glaskrabber
€ 1.19
product-cross-sell
KARWEI schuurpapier lichte schuurklus zeer fijn
€ 1.43
product-cross-sell
KARWEI aflakroller voor alle verfsoorten 10 cm 5 stuks
€ 4.15
product-cross-sell
Goudmeester kwast terpentine maat 8 rond
€ 3.43
product-cross-sell
KARWEI afplaktape buiten 50mx25mm
€ 3.11
product-cross-sell
KARWEI poetsdoek 50 stuks
€ 7.19
Reviews worden geladen

Recent bekeken