Beamix mortel alles-in-1 840 grijs 10 kg

10.
99
Per kg € 1.10
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving


  De Beamix mortel alles-in-1 840 grijs 10 kg is een unieke veelzijdig toepasbare mortel. Het is geschikt voor vele toepassingen, zoals metselwerken, voegen, stucen, maken van dekvloeren en het leggen en zetten van tegels. Niet geschikt voor constructieve toepassingen en het repareren van scheuren in vloeren en wanden. De mortel is verpakt in een handige hersluitbare emmer.

  Specificaties

  Product
  Productsoort Mortel
  Productnummer 376722
  Gewicht product 10000 gr
  Type(nummer) Alles in 1 840
  Merk Beamix
  Ecocheque Nee
  Algemeen
  Kleur Grijs
  Kleurfamilie Grijs
  Lijn Diversen
  BENOR keurmerk Nee
  ATG keurmerk Nee
  CE keurmerk Ja
  Declaration of performance Ja
  KOMO keurmerk Ja
  Sterkteklasse CT C14-F3
  Type Metselmortel
  Materiaal van doeloppervlak Bakstenen, Metselwerk, Kalkzandstenen
  Materiaal Cement
  Houdbaarheid na productiedatum 12.0 maanden
  Gebruik
  Droogtijd 24.0 uur
  Toepassingsgebied Buiten, Binnen
  Verwerkingstijd 2.0 min
  Beoogd gebruik Niet-dragend metselwerk, Dragend metselwerk
  Technische kenmerken
  Vuurbestendig Nee
  Mengverhouding Verschillend per toepassing
  Minimale verwerkingstemperatuur 5.0 °C
  Maximale verwerkingstemperatuur 25.0 °C
  Etiket informatie
  Gevarenaanduidingen Gevaar
  H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

  Vaak samen gekocht

  Vaak samen gekocht
  product-cross-sell
  H+H cellenbetonblok 60x20x7 cm
  € 1.89
  product-cross-sell
  H+H cellenbetonblok 60x20x5 cm
  € 0.99
  product-cross-sell
  Decor kalkzandsteen waalformaat 21.4x10.5x5.2 cm
  € 0.36
  product-cross-sell
  Waalformaat baksteen geel 21x10x5 cm
  € 0.45
  product-cross-sell
  suki mixer 90 mm
  € 13.29
  product-cross-sell
  Flexibele kuip 25 liter zwart
  € 7.99
  product-cross-sell
  Weber SG vloerprimer 2,5 liter
  € 15.49
  Reviews worden geladen

  Recent bekeken