Turtle wax autoshampoo 1,5 l

8.
29
Per Liter € 5.53
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Type artikel: Autoshampoo

De Turtle Wax autoshampoo 1,5 l is er voor het wassen van de auto, veilig voor alle autolakken. De shampoo zorgt voor een waxlaag, biedt bescherming tegen roest en gaat 50 was- en glansbeurten mee. Na behandeling met de autoshampoo, met een inhoud van 1,5 liter, is je auto weer blinkend schoon en beschermd.

Specificaties

Product
Productsoort Shampoo
Productnummer 126242
Type(nummer) Tw99
Merk Turtle Wax
Ecocheque Nee
Algemeen
Type artikel Autoshampoo
Materiaal van doeloppervlak Lak
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Reviews worden geladen

Recent bekeken