Polyesterhars alabastine

15.
99
Per Liter € 31.98
Tijdelijk niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Type: Reparatiemiddel
  • Toepassing: Polyester
  • Geschikt voor: Grote gaten (2 -10 cm)
  • Toepassingsgebied: Binnen, Buiten

Voor het vernieuwen van bepaalde delen of ingrijpende reparaties aan polyester. Toe te passen op bijvoorbeeld vaartuigen, zwembaden, vijvers, tanks, auto’s, surfplanken, caravans e.d.

Specificaties

Product
Productnummer 619789
Gewicht product 555 gr
Merk Alabastine
Ecocheque Nee
Algemeen
Type Reparatiemiddel
Gebruik
Bestand tegen water Ja
Toepassing Polyester
Geschikt voor Grote gaten (2 -10 cm)
Droogtijd 0.3 uur
Toepassingsgebied Buiten, Binnen
Technische kenmerken
Overschilderbaar Ja
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H372: Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling Alle organen. H361d: Suspected of damaging the unborn child.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P201: Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P235: Koel bewaren. P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P314: Bij onwel voelen een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
Alabastine plamuur polyester 400 g
€ 15.49
product-cross-sell
Alabastine polyesterplamuur grijs 200 g
€ 9.99
product-cross-sell
Alabastine glasvezelplamuur 250 g
€ 12.49
product-cross-sell
Alabastine verharder 30 gram wit
€ 6.49
product-cross-sell
Glasmat Alabastine
€ 13.99
Reviews worden geladen

Recent bekeken