KARWEI Thinner 2,5 l

€ 11.99
9.
59
* Bij toepassing keuzekorting Aanbieding geldig t/m 23-02-2020
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Thinner

Karwei thinner voor het verdunnen van cellulose of olie verven en lakken. Karwei thinner is ook zeer geschikt voor het verwijderen van secondelijm, reinigt en ontvet ook.

Specificaties

Product
Productsoort Thinner
Productnummer 508074
Gewicht product 2115 gr
Hoogte product 22.5 cm
Lengte product 10.5 cm
Breedte product 15.0 cm
Merk KARWEI
Algemeen
Type Thinner
Gebruik
Binnen/buitengebruik Buiten, Binnen
Toepassing Verdunnen
Materiaal van doeloppervlak Verf
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezi
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
KARWEI aflakroller voor alle verfsoorten 10 cm 5 stuks
€ 4.15
product-cross-sell
KARWEI stofmasker 3 stuks
€ 3.59
product-cross-sell
KARWEI afplaktape buiten 50mx25mm
€ 3.11
product-cross-sell
KARWEI radiatorkwast voor alle verfsoorten 38 mm
€ 2.79
product-cross-sell
KARWEI aflakroller voor alle verfsoorten 5 cm 10 stuks
€ 6.39
product-cross-sell
KARWEI poetsdoek 50 stuks
€ 7.19
Reviews worden geladen

Recent bekeken