Bison Constructielijm 250gr D4

9.
99
Dit product is uit ons assortiment
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Toepassing: Lijmen
  • Materiaal van doeloppervlak: Steenachtig, Hout

Hoogwaardige, watervaste en vullende polyurethaan houtlijm voor binnen en buiten (D4-norm).

Specificaties

Product
Productsoort Constructielijm
Productnummer 427422
Gewicht product 250 gr
Hoogte product 14.0 cm
Lengte product 6.0 cm
Breedte product 6.0 cm
Merk Bison
Ecocheque Nee
Algemeen
Vorm Vloeistof
Kant-en-klaar Ja
Kleur Bruin
Kleurfamilie Bruin
Type Houtlijm
Gebruik
Materiaal van doeloppervlak Steenachtig, Hout
Vochtbestendig Ja
Minimale verwerkingstemperatuur 10.0 °C
Maximale verwerkingstemperatuur 20.0 °C
Toepassing Lijmen
Maximale temperatuurbestendigheid 125.0 °C
Technische kenmerken
Flexibel Ja
Overschilderbaar Nee
Substantie Vloeistof
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaarlijk H332: Schadelijk bij inademing. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezi EUH204: Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P342+P311 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
Hardhout multiplex 122x61 cm dikte 9 mm
€ 9.99
product-cross-sell
Hardhout multiplex 122x61 cm dikte 12 mm
€ 13.99
product-cross-sell
Hardhout multiplex 122x61 cm dikte 18 mm
€ 19.99
product-cross-sell
Hardhout multiplex 122x61 cm dikte 15 mm
€ 15.99
Reviews worden geladen

Recent bekeken