stappenplan

Hoe maak ik een halfronde pergola?

Een halfronde pergola bouw je eenvoudig aan je huis of vrijstaand. Hier lees je stap voor stap hoe je dat doet.

Bekijk voor je begint de overzichtstekening

Hoe maak ik een halfronde pergola?
stap 1

Pergola maken (halfrond): Verzaag een tuinplank tot in 3 stukken: een van 20, een van 16 en een van 12 cm. Lijm en schroef deze plankjes op elkaar, zodat een trapvorm ontstaat.

Hoe maak ik een halfronde pergola?
stap 2

Zaag van één van de palen 4.8 cm af. Schroef het trapvormige blok boven op de kop van deze paal, met behulp van lange schroeven (10 cm). Deze paal dient als achterste, centrale steunpaal.

Tip!

Schroeven houden veel beter in kops hout als je het gat voorboort en voorziet van een bijpassende plug.

Hoe maak ik een halfronde pergola?
stap 3

Zaag de overige tuinplanken in de lengte doormidden, met behulp van een zaagtafel. Lijm en schroef ze twee aan twee op elkaar, zodat je latten krijgt met een kopmaat van 3,2x7 cm. Dit zijn de dragers.

Hoe maak ik een halfronde pergola?
stap 4

Verbind de regels (44x69 mm) aan een uiteinde twee aan twee aan elkaar, met behulp van een scharnier. Deze regels zijn de liggers van de pergola.

Hoe maak ik een halfronde pergola?
stap 5

Leg de liggers op een vlakke ondergrond, in een halve cirkel (180°). Zorg dat de hoek tussen de liggers onderling steeds even groot is (30°).

Hoe maak ik een halfronde pergola?
stap 6

Leg een drager op de linker ligger, op 10 cm vanaf het uiteinde. Leg een tweede drager op het hart van de vierde ligger, eveneens op 10 cm van de rand. Laat beide dragers elkaar overlappen, halverwege tussen de tweede en derde ligger, zodanig dat hun onderlinge hoek 45° bedraagt. Teken het overlappende deel af en zaag beide dragers in die hoek af.

Hoe maak ik een halfronde pergola?
stap 7

Doe hetzelfde met de twee overige dragers, maar werk nu van rechts naar links. Als alle dragers op hun plek liggen en een egale halve cirkel beschrijven, schroef je ze aan de liggers vast. Deze liggen nu allemaal in de juiste positie.

Tip!

Boor de schroefgaten voor en ruim ze met een verzinkboor. Zo vallen de schroeven netjes in het hout.

Hoe maak ik een halfronde pergola?
stap 8

De pergola rust later op één centrale paal, achteraan. Aan de voorzijde ligt hij met zijn dragers op vijf palen. Een paal ter hoogte van de meest linkse en meest rechtse ligger, drie ter hoogte van de plekken waar twee dragers elkaar ontmoeten. Op de centrale, achterste paal na worden alle palen voorzien van een inkeping waar de dragers in vallen. Bij de steunpalen voor de hoekpunten tussen twee dragers moet die inkeping eveneens een hoek maken van 45°. Om die hoek exact te bepalen maak je voor elke paal een mal met behulp van een stukje papier van 7x7 cm (kopmaat van de palen). Leg dit onder het kruispunt van de dragers, teken de hoek af, knip het papiertje uit en neem de vorm over op de kop van de betreffende paal.

Tip!

De hoeken tussen de dragers zullen ongetwijfeld onderling iets verschillen. Maak daarom voor elke paal een eigen mal en geef hem een nummer. Noteer dat nummer op de bijbehorende paal en dragers.

Hoe maak ik een halfronde pergola?
stap 9

Zaag de palen langs deze afgetekende lijnen 7 cm diep in en steek het hout weg met een beitel. Zo ontstaat een inkeping waar de dragers precies in passen.

Tip!

Probeer het hout niet in een keer uit te kappen, maar werk in laagjes. Anders bestaat de kans dat het hout scheurt.

Hoe maak ik een halfronde pergola?
stap 10

Leg de pergola op de plaats van bestemming. Markeer de positie van de palen op de grond. Sla op de gemarkeerde plaatsen een paalpunthouder in de grond, met behulp van een vuistje. Controleer met een lange lat en waterpas of deze allemaal even diep zitten.

Tip!

Je voorkomt dat je de paalpunthouders beschadigt door er een plankje op te leggen en daar vervolgens met het vuistje op te slaan.

Hoe maak ik een halfronde pergola?
stap 11

Steek de achterste, centrale paal in de paalpunthouder. Doe dat ook met de overige palen en let daarbij op de juiste volgorde (nummering). Controleer met behulp van de waterpas of de bovenkant van alle palen exact op dezelfde hoogte ligt. Zonodig kunt u de paalpunthouders iets dieper in de grond slaan of een stukje hout onder in de houder leggen. Schroef de palen pas aan de houders vast als ze allemaal goed staan.

Hoe maak ik een halfronde pergola?
stap 12

Draai de pergola om zodat de dragers naar beneden wijzen. Til het geheel met zijn tweeën op en leg de pergola bovenop de palen, zodat de dragers in de inkepingen vallen. De klus ‘Pergola maken (halfrond)’ is hiermee aan het einde.

Benodigdheden

Materialen (6)
  • Tuinhout: 7 regels van 210 cm lang (kopmaat 44x67 mm)
  • Tuinhout: 4 planken van 240 cm lang (kopmaat 16x140 mm)
  • Tuinhout: 6 palen van 210 cm lang (kopmaat 70x70 mm)
  • Schroeven (gegalvaniseerd, flenskop, 4.5x100 en 3x 25 mm)
  • 6 paalhouderpunten (70x70 mm)
  • 6 scharnieren (25x 70 mm)
Gereedschappen (10)

Bekijk voor je begint de overzichtstekening

Dit stappenplan komt voor in