KARWEI Sticker verwijderaar 250 ml

3.
99
Tijdelijk niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving


Karwei stickerverwijderaar is ideaal voor het verwijderen van lijmresten van stickers, plakband, tapelijm, maar ook voor het verwijderen van spuitsneeuw.

Specificaties

Product
Productnummer 508061
Merk KARWEI
Ecocheque Nee
Algemeen
Type Stickerverwijderaar
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H312 + H332: Harmful in contact with skin or if inhaled.
Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P331: GEEN braken opwekken. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
KARWEI plamuurmes 40 mm
€ 3.09
product-cross-sell
KARWEI poetsdoek 50 stuks
€ 8.99
product-cross-sell
KARWEI universeel afsteekmes
€ 3.99
product-cross-sell
KARWEI plamuurmes 25 mm
€ 2.89
product-cross-sell
Stanley glasschraper metaal 40 mm incl. 5 mesjes
€ 4.89
product-cross-sell
KARWEI verfkrabber driehoek 6 cm
€ 3.79
Reviews worden geladen

Recent bekeken