Yachtcare antigeel 500ml

12.
99
Per Liter € 25.98
Tijdelijk niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Type artikel: Oppervlakte behandeling - bescherming

De Yachtcare antigeel 500 milliliter is een dik vloeibare, waterige gel voor onderhoud en reiniging van verweerde en vergeelde gelcoat-, kunststof- en gelakte oppervlakken. Het verwijdert moeiteloos de door micro-organismen veroorzaakte typische "gele golf" aan de boeg, in het waterlijnbereik en aan de achterkant van de boot. De oorspronkelijke kleur van het oppervlak komt door de behandeling met antigeel weer tevoorschijn.

Specificaties

Product
Productnummer 432515
Gewicht product 581 gr
Hoogte product 21.0 cm
Lengte product 3.8 cm
Breedte product 11.0 cm
Merk Yachtcare
Duurzaam Nee
Algemeen
Type artikel Oppervlakte behandeling - bescherming
Gebruik
Toepassing watersport Onderhoud en reparatie
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Reviews worden geladen

Recent bekeken