Alabastine sierpleister reiniger 1l

12.
49
Per Liter € 12.49
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Verfreiniger

De Alabastine sierpleister reiniger 1l is speciaal ontwikkeld voor het reinigen van sierpleister en structuurverf en heeft een milde geur. Dit product is chloorvrij en reinigt moeiteloos strepen, nicotine-, roet- en vetvlekken zonder de ondergrond aan te tasten. Deze reiniger kan worden gebruikt voor regulier onderhoud of als voorbehandeling voor het verven. Om strepen te voorkomen kun je het beste de muren van boven naar beneden reinigen. Bij zware vervuiling kun je de Sierpleisterreiniger van Alabastine onverdund met een borstel aanbrengen.
Lees meer

Specificaties

Product
Productsoort Verfreiniger
Productnummer 226938
Type(nummer) Sierpleister
Merk Alabastine
Ecocheque Nee
Algemeen
Type Verwijderproduct, Verfreiniger, Afbijtmiddel
Gebruik
Toepassing Schoonmaken
Binnen/buitengebruik Binnen
Materiaal van doeloppervlak Verf
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P233: In goed gesloten verpakking bewaren. P235: Koel bewaren. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
Alabastine spackspray 300 ml
€ 21.99
product-cross-sell
Alabastine sierpleistervuller 330 gr
€ 11.49
product-cross-sell
Alabastine MuurGlad verwerkingsset 2-delig
€ 12.49
product-cross-sell
Alabastine spackvuller 330 gr
€ 11.49
product-cross-sell
Alabastine structuur kit 550 gram
€ 12.49
Reviews worden geladen

Recent bekeken