KARWEI tegel voegmiddel lichtgrijs 2 kg

4.
99
Per kg € 2.50
Dit product is uit ons assortiment
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Kleurfamilie: Grijs

Het KARWEI tegel voegmiddel is een universeel toepasbaar voegmiddel voor keramische wand- en vloertegels met een voegbreedte van 4 tot 10 mm. Het voegmiddel is gemakkelijk aan te maken met leidingwater en kan zowel binnen- als buiten worden toegepast. Tevens is het voegmiddel te gebruiken in vochtige ruimtes. Het verbruik van het voegmiddel is bij een voegbreedte van 4 mm ongeveer 1kg per m2. Met deze doos van 2 kg heb je dan ongeveer voldoende voor ca. 2 m2. Het voegmiddel heeft de kleur lichtgrijs.
Lees meer

Specificaties

Product
Productsoort VOEGMIDDEL UNIVERSEEL KARWEI L.GRIJS 2KG
Productnummer 478454
Gewicht product 2000 gr
Hoogte product 19.0 cm
Lengte product 8.0 cm
Breedte product 14.0 cm
Merk KARWEI
Ecocheque Nee
Algemeen
Kleur Licht grijs
Kleurfamilie Grijs
BENOR keurmerk Nee
ATG keurmerk Nee
Houdbaarheid na productiedatum 12.0 maanden
Type artikel Voegenvuller
Gebruik
Geschikt voor type vloer Keramische en natuurstenen vloertegels
Max. voegbreedte 10.0 mm
Materiaal van doeloppervlak Tegels, Natuursteen, Keramiek
Min. voegbreedte 4.0 mm
Min. voegdiepte 1.0 mm
Minimale verwerkingstemperatuur 5.0 °C
Toepassingsgebied Vochtige ruimtes, Binnen, Buiten
Beoogd gebruik Tegels
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P405: Achter slot bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
Bison siliconenkit grijs koker 300 ml
€ 7.99
product-cross-sell
Glans Wandtegel Wit 15X15CM 1M2
€ 7.99
product-cross-sell
Eurocol 691 poedertegellijm grijs 5 kg
€ 5.99
Reviews worden geladen

Recent bekeken