Hammerite Nr. 1 anti-roest grondverf spuitlak beige 400 ml

17.
49
Per Liter € 43.73
Wat is je oppervlakte?
m2
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

Anti-corrosieve grondlaag voor (verroest) metaal met eigenschappen van primer én grondverf.

Hammerite Nr. 1 anti-roest grondverf spuitlak beige 400 ml is een roestwerende primer en grondverf in één voor metaal. Hammerite anti-roest is de meest effectieve, beschermende grondlaag voor onbehandeld en verroest metaal, want het stopt het roestproces en is roestwerend. Hammerite anti-roest hecht uitstekend en je kunt het zowel binnen als buiten toepassen. Door de handige spuitbus behandel je eenvoudig moeilijk bereikbare plaatsen. Hammerite anti-roest is niet geschikt om te gebruiken op non-ferro metalen zoals zink, aluminium en gegalvaniseerd metaal.
Lees meer

Specificaties

Product
Productsoort Nr.1 Anti Roest
Productnummer 211386
Merk Hammerite
Ecocheque Nee
Algemeen
Kleur Beige
Lijn Nr.1 anti roest
Verpakking Spuitbus
Type Voorstrijkmiddel
Glansgraad Mat
Kleurfamilie Bruin
Gebruik
Speciaal geschikt voor Keuken, Badkamer
Rendement per verpakking 2.0 m²
Rendement per liter 5.0 m²/L
Minimale verwerkingstemperatuur 10.0 °C
Maximale verwerkingstemperatuur 25.0 °C
Basis Terpentinegedragen
Reinigbaar Nee
Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
Overschilderbaar na 24.0 uur
Droogtijd 6.0 uur
Beoogd gebruik Muren
Materiaal van doeloppervlak Oude herstelde ondergronden
Verwerkingsmethode Kwast
Technische kenmerken
Substantie Vloeistof
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH208: Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220- 239-6] (3:1).. Kan een allergische reactie veroorzaken. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P233: In goed gesloten verpakking bewaren. P235: Koel bewaren. P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken