Bison Steel kneedbaar staal 17 g

6.
79
Per kg € 399.41
Dit product is uit ons assortiment
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

Kneedbaar staal, ijzersterke epoxy reparatiemassa. Vullend en snel.

Bison Steel Strip Kaart 17 g Kneedbaar staal, ijzersterke epoxy reparatiemassa. Vullend en snel.

Specificaties

Product
Productsoort Kneedbaar staal
Productnummer 456985
Gewicht product 17 gr
Hoogte product 17.0 cm
Lengte product 2.3 cm
Breedte product 2.3 cm
Merk Bison
Ecocheque Nee
Algemeen
Kleur grijs
Type artikel Vulmiddel
Kleurfamilie Grijs
Gebruik
Toepassing Metaal
Minimale verwerkingstemperatuur 10.0 °C
Maximale dikte per laag 15.0 mm
Geschikt voor Scheurtjes (0-2 mm), Kleine gaten (2 mm -2 cm), Grote gaten (2 -10 cm)
Droogtijd 0.25 uur
Toepassingsgebied Binnen
Kant-en-klaar Ja
Maximale verwerkingstemperatuur 25.0 °C
Verwerkingstijd 5.0 min
Technische kenmerken
Elastisch Nee
Overschilderbaar Ja
Overschilderbaar na 0.25 uur
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
H315: Veroorzaakt huidirritatie. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH205: Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken