Bison Kombi reparatiekit epoxy repair 56 gram

7.
49
Per kg € 133.75
Dit product is uit ons assortiment
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

IJzersterke 2-componenten epoxy kneedmassa.

Bison Kombi Stick Kaart 56 g IJzersterke 2-componenten epoxy kneedmassa voor 1001 reparaties en restauraties. Gemakkelijk verwerkbaar, snel hardend, krimpt niet, weerbestendig. Kan worden geschuurd, geboord en geschilderd. In handige bewaarkoker.

Specificaties

Product
Productsoort Reparatiekit
Productnummer 110667
Gewicht product 56 gr
Hoogte product 10.2 cm
Lengte product 2.7 cm
Breedte product 2.7 cm
Type(nummer) Epoxy repair
Merk Bison
Ecocheque Nee
Algemeen
Vorm Pasta
Kleur Donker Grijs
Type artikel Reparatiemiddel
Kleurfamilie Grijs
Gebruik
Bestand tegen water Ja
Toepassing Universeel
Minimale verwerkingstemperatuur 15.0 °C
Maximale dikte per laag 15.0 mm
Geschikt voor Kleine gaten (2 mm -2 cm), Scheurtjes (0-2 mm), Grote gaten (2 -10 cm)
Droogtijd 0.25 uur
Toepassingsgebied Buiten, Binnen
Kant-en-klaar Ja
Maximale verwerkingstemperatuur 25.0 °C
Verwerkingstijd 5.0 min
Technische kenmerken
Elastisch Nee
Overschilderbaar Ja
Overschilderbaar na 0.25 uur
Substantie Pasta
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
H315: Veroorzaakt huidirritatie. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH205: Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken