Bayer mieren & kruipend ongediertespray 400 ml

10.
95
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Beoogd gebruik: Kruipende insecten

De Bayer mieren en kruipend ongediertespray 400 ml is geschikt voor het bespuiting van kieren, naden en andere plaatsen waar insecten zich schuilhouden. Na toepassing is de werking nog vier tot zes weken actief. Het middel is daarom erg effectief om mieren en andere hardnekkige insecten, zoals kakkerlakken en zilvervisjes te bestrijden. Voor een optimale bestrijding gebruik je de spray in de maanden juni tot en met augustus. Breng een hoeveelheid aan totdat de plaats zichtbaar vochtig is. Behandel alle schuilplaatsen achter en onder kasten, koelkasten, radiatoren en apparatuur. Behandel met deze spray nooit grote oppervlakken zoals wanden of vloeren.
Lees meer

Specificaties

Product
Productsoort Mierenbestrijding
Productnummer 543488
Merk Bayer
Ecocheque Nee
Gebruik
Beoogd gebruik Kruipende insecten
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
EUH208: Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220- 239-6] (3:1).. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P273: Voorkom lozing in het milieu. P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
Gardena drukspuit 5 ltr
€ 24.99
Reviews worden geladen

Recent bekeken