32.
95
Per kg € 2.20
Tijdelijk niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Geschikt voor binnen- en buitengebruik
  • Niet geschikt voor hout of metaal

De Natura Stone Poederlijm (15 KG) is speciaal geschikt voor het verlijmen van natuursteentegels voor binnen en buiten. De Poederlijm is zeer elastisch, gemakkelijk te verwerken, praktisch geurloos en voldoet aan de hoge C2 FT-eisen van EN 12004. De Poederlijm is een witte, flexibele, snelhardende lijmmortel voor het leggen van marmeren en natuurstenen tegels. De Natura Stone Poederlijm kan op verschillende ondergronden gebruikt worden maar is niet geschikt voor een ondergrond van hout of metaal. De ondergrond dient stof- en vetvrij te zijn en sterk zuigende, poreuze en gips ondergronden dienen voorbehandeld te worden met de Decor Primer. Gladde, niet-zuigende oppervlakken dienen grondig gereinigd te worden zonder dat hierbij resten van het reiningingsmiddel achterblijven. De Poederlijm dient koel, droog en vorstvrij bewaard te worden en de emmer dient goed afgesloten te worden na gebruik. De Poederlijm dient aangemaakt te worden in een schone emmer en vervolgens dient de Poederlijm met een lijmkam (de vertanding (mm) van de lijmkam is afhankelijk van de tegel en de ondergrond) aangebracht te worden op de tegel en de vloer of muur. De tegel kan vervolgens horizontaal schuivend en krachtig duwend op de vloer of tegen de muur worden aangebracht.
Lees meer

Specificaties

Product
Productsoort Tegellijm
Productnummer 374524
Gewicht product 15000 gr
Merk Decor
Duurzaam Nee
Houdbaarheid na opening 24 dagen
Algemeen
Geurloos Ja
Kleur Wit
Kleurfamilie Wit
Inhoud 15.0 kg
Type Tegellijm
Gebruik
Aanmaakverhouding 1 volumedeel water met ongeveer 2,5 volumedelen poeder
Huidvormingstijd 20.0 min
Materiaal van doeloppervlak Natuursteen, Beton, Steen, Cellenbeton, Tegels
Toepassingsgebied Binnen, Buiten, Muren
UV-bestendig Ja
Voorbereiding Ja
Waterbestendig Nee
Kant-en-klaar Bereiden
Vochtbestendig Nee
Minimale verwerkingstemperatuur 5.0 °C
Maximale verwerkingstemperatuur 25.0 °C
Toepassing Monteren, Lijmen
Poreuze ondergrond vereist Nee
Technische kenmerken
Dichtheid 1.15 g/ml
Elastisch Ja
Vullend vermogen Laag
Flexibel Ja
Kleurvast Ja
Niet-inkrimpbaar Ja
Overschilderbaar Ja
Schimmelwerend Nee
Overschilderbaar na 24.0 uur
Inkrimpbaar Nee
Snelhardend Nee
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Inademing van stof/ rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen. P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken. Inhoud/verpakking afvoeren naar …
Reviews worden geladen

Recent bekeken