KARWEI Terpentine 5 l

15.
99
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Terpentine

Karwei terpentine is geschikt voor het verdunnen van verf op terpentinebasis en het reinigen van kwasten. Karwei terpentine ook wel peut genoemd is ook zeer geschikt voor het ontvetten van hardboard en mdf en het verwijderen van verfresten en vloerwas van parket.

Specificaties

Product
Productsoort Terpentine
Productnummer 508067
Gewicht product 3925 gr
Hoogte product 29.0 cm
Lengte product 18.0 cm
Breedte product 18.0 cm
Merk KARWEI
Ecocheque Nee
Algemeen
Type Terpentine
Gebruik
Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
Toepassing Schoonmaken
Materiaal van doeloppervlak Verf
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H372: Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling Alle organen. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P331: GEEN braken opwekken. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
KARWEI aflakroller voor alle verfsoorten 10 cm 5 stuks
€ 5.19
product-cross-sell
Goudmeester kwast terpentine maat 8 rond
€ 4.29
product-cross-sell
Goudmeester kwast terpentine maat 10 rond
€ 4.49
product-cross-sell
Goudmeester kwast terpentine maat 16 rond
€ 5.29
product-cross-sell
Goudmeester kwast terpentine maat 18 rond
€ 5.79
Reviews worden geladen

Recent bekeken