KARWEI Ammonia 1 l

1.
59
Tijdelijk niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving


  Karwei ammonia voor het reinigen en ontvetten van ruiten, spiegels, tegels en geverfde oppervlakken. Karwei adviseert voor het reinigen van nog te schilderen oppervlakken een verfreiniger te gebruiken.

  Specificaties

  Product
  Productnummer 508079
  Merk KARWEI
  Ecocheque Nee
  Algemeen
  Type Ammonia
  Etiket informatie
  Gevarenaanduidingen Waarschuwing
  H315: Veroorzaakt huidirritatie. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

  Vaak samen gekocht

  Vaak samen gekocht
  product-cross-sell
  KARWEI schuurpapier lichte schuurklus super fijn
  € 1.79
  product-cross-sell
  Goudmeester kwast terpentine maat 14 rond
  € 4.99
  product-cross-sell
  KARWEI schuurpapier lichte schuurklus zeer fijn
  € 1.79
  product-cross-sell
  KARWEI schuurpapier lichte schuurklus fijn
  € 1.79
  product-cross-sell
  KARWEI schuurpapier op rol grove schuurklus middel
  € 2.69
  product-cross-sell
  KARWEI schuurpapier grove schuurklus middel
  € 1.79
  Reviews worden geladen

  Recent bekeken