8.
49
Dit product is uit ons assortiment
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

Vensterreinigingsconcentraat voor een streepvrije reiniging van alle glas- en spiegeloppervlakken.

De Kärcher ruitenreinigingsmiddel 500 ml is te gebruiken met de Kärcher Window Vac ruitenreiniger. Gebruik het geconcentreerde ruitenreinigingsmiddel verdund in de Kärcher Window Vac ruitenreiniger en vieze ramen worden effectief gereinigd en streeploos schoon.

Specificaties

Product
Productsoort Reinigingsmiddel
Productnummer 465008
Gewicht product 562 gr
Hoogte product 21.0 cm
Lengte product 6.5 cm
Breedte product 6.5 cm
Merk Kärcher
Duurzaam Nee
Algemeen
Type Reinigingsmiddel
Geschikt voor Ruitenwasser
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product … grondig wassen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Reviews worden geladen

Recent bekeken