HG roestoplosser 500ml

8.
39
Per Liter € 16.78
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

ROEST OP HEKWERK, TUINGEREEDSCHAP E.D.? HG roestoplosser Verwijdert roest zonder schuren of slijpen. Slechts opkwasten of onderdompelen.

De HG roestoplosser 500ml verwijdert roest van metalen voorwerpen. Op grotere voorwerpen die niet ondergedompeld kunnen worden, moet HG roestoplosser onverdund aangebracht worden met een kwast. Ook hier geldt weer dat de inwerktijd afhankelijk is van de hoeveelheid roest. In alle gevallen goed naspoelen met veel water.

Specificaties

Product
Productsoort Roestoplosser
Productnummer 250922
Gewicht product 720 gr
Hoogte product 20.9 cm
Lengte product 6.7 cm
Breedte product 6.7 cm
Merk HG
Duurzaam Nee
Algemeen
Type artikel Roestoplosser
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaarlijk
H302: Schadelijk bij inslikken. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P301+P330+P331 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Reviews worden geladen

Recent bekeken