Brandblusser auto en caravan 1 kg

€ 21.99
17.
59
* Bij toepassing keuzekorting Aanbieding nog 6 dagen geldig
Tijdelijk niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Brandklasse: Brandklasse C
  • Inclusief montagebeugel: Nee
  • Automatisch/handmatig: Handmatig

Een brandblusser is onmisbaar in huis en in de auto. De brandblusser ABC 1 kg is een praktische poederblusser, geschikt voor vaste stoffen, vloeibare stoffen en gas. De brandblusser is voorzien van een CO2 patroon, is EN3 gecertificeerd en wordt geleverd met een bevestigingsbeugel.

Specificaties

Product
Productsoort Brandblusser
Productnummer 334815
Type(nummer) ABC
Merk Carpoint
Duurzaam Nee
Algemeen
ROHS keurmerk Nee
Inclusief bevestigingsmateriaal Nee
Inclusief manodrukmeter Nee
Inclusief montagebeugel Nee
Vorstvrij Nee
Jaarlijkse keuring sticker aanwezig Ja
Erkenning verzekeringsmaatschappij Nee
Type artikel Brandblusser
Gebruik
Voorzien van slang met spuitmond Nee
Spuitduur 0.1 min
Spuitbereik 4.0 m
Eenmalig gebruik Nee
Beoogd gebruik Auto
Technische kenmerken
Automatisch/handmatig Handmatig
Brandklasse Brandklasse C
Accessoires
Accessoires bijgeleverd Nee
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
H302: Schadelijk bij inslikken. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken