Kroon-Oil siliconspray 300 ml

9.
99
Per Liter € 33.30
Tijdelijk niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Siliconspray

De Kroon-Oil siliconspray 300 ml is een kleur- en reukloos beschermingsmiddel dat breed inzetbaar is in en om het huis. Denk hierbij aan bijvoorbeeld als smeermiddel voor bewegende delen die in aanraking komen met vocht, middel tegen bevriezing en als middel tegen het vastkleven. De Kroon-Oil Siliconenspray wordt geleverd in een handige verstuiver van 300 milliliter.

Specificaties

Product
Productsoort Siliconspray
Productnummer 251450
Merk Kroon Oil
Ecocheque Nee
Algemeen
Soort olie Synthetisch
Type artikel Smeermiddel
Gebruik
Beoogd gebruik Gereedschap, Huishoudelijk
Technische kenmerken
Maximale temperatuur 70.0 °C
Ondersteboven te gebruiken Ja
Viscositeit index/standaard Overige standaarden
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P331: GEEN braken opwekken. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken