Beamix voegmortel 331 grijs 15 kg

12.
49
Per kg € 0.83
Tijdelijk niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Kleurfamilie: Grijs

De Beamix voegmortel 331 grijs 15 kg voor metselwerk is een zeer prettig verwerkbare kant en klare voegmortel voor het voegen en herstellen van metselwerk van alle voorkomende metselstenen. Ook is de Beamix voegmortel geschikt voor het voegen van glazen bouwstenen.

Specificaties

Product
Productsoort Voegmortel
Productnummer 251477
Gewicht product 15000 gr
Merk Weber Beamix
Duurzaam Nee
Algemeen
Kleur Grijs
Kleurfamilie Grijs
Lijn Metselen
BENOR keurmerk Nee
ATG keurmerk Nee
Inhoud 15.0 kg
Houdbaarheid na productiedatum 12.0 maanden
Type artikel Voegmortel
Gebruik
Max. voegbreedte 20.0 mm
Max. voegdiepte 20.0 mm
Uitslagremmend Ja
Toepassingsgebied Buiten, Binnen
Beoogd gebruik Metselwerk
Materiaal van doeloppervlak Steenachtig-baksteen
Maximale verwerkingstemperatuur 25.0 °C
Min. voegbreedte 8.0 mm
Min. voegdiepte 10.0 mm
Minimale verwerkingstemperatuur 5.0 °C
Droogtijd 24.0 uur
Technische kenmerken
Inkrimpbaar Nee
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken