Alabastine kwastenreiniger 500 ml

6.
49
Per Liter € 12.98
Tijdelijk niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

Maakt kwasten nog schoner en zachter. Uw kwast gaat daardoor langer mee.

Met de Alabastine kwastenreiniger 500 ml kun je je gebruikte kwasten en verfrollers reinigen. Deze kwastenreiniger is ook geschikt voor teer- en meniekwasten (indien oplosmiddelhoudend). Je kunt je gebruikte kwasten in één keer tot diep in de kern reinigen. De conditioner in de kwastenreiniger maakt de kwasten zachter en dit zorgt voor een beter verfresultaat. Doordat deze reiniger geconcentreerd is kun je de reiniger meerdere malen gebruiken. De Alabastine kwastenreiniger is effectiever en sneller dan terpentine.
Lees meer

Specificaties

Product
Productsoort Kwastenreiniger
Productnummer 226922
Merk Alabastine
Ecocheque Nee
Algemeen
Type artikel Kwastreiniger
Gebruik
Toepassing Schoonmaken
Binnen/buitengebruik Binnen
Materiaal van doeloppervlak Verf
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P233: In goed gesloten verpakking bewaren. P235: Koel bewaren. P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P331: GEEN braken opwekken. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
Alabastine houtrotvuller 500 g
€ 20.99
product-cross-sell
Sikkens grondzijdeglans Wit 750 ml
€ 24.99
product-cross-sell
Alabastine houtrotvuller 1000 g
€ 37.99
product-cross-sell
Alabastine houtrot reparatieset 500 gr
€ 35.99
product-cross-sell
Tesa Precision Outdoor afplaktape 25mx25mm
€ 6.29
product-cross-sell
Tesa Precision Outdoor afplaktape 25mx38mm
€ 8.29
Reviews worden geladen

Recent bekeken