Bij Intergamma heeft de veiligheid van onze systemen topprioriteit. Om de gegevens van ons en onze klanten te beschermen beveiligen we onze websites en systemen zo goed mogelijk. Het blijft natuurlijk mensenwerk, dus er kan altijd een foutje insluipen. Daarom hebben we een 'responsible disclosure policy', in samenwerking met het Intigriti platform. Hier kun je mogelijke kwetsbaarheden rapporteren.

Wat vragen wij van je?

  • Dien je bevindingen in via het Intigriti Intergamma programma
  • Neem de regels en richtlijnen in acht die daar genoemd staan
  • Maak geen misbruik van wat je hebt ontdekt, door bijvoorbeeld meer data dan nodig te downloaden of door gegevens van derden te bekijken, aan te passen of te verwijderen.
  • Maak geen gebruik van aanvallen op de fysieke beveiliging, social engineering, (distributed) denial of service aanvallen, spam, of brute force aanvallen

Recent bekeken