Gebruiksvoorwaarden
Deze gebruiksvoorwaarden, inclusief de Privacy-verklaring en de Cookie-verklaring, zijn van toepassing op alle websites van Intergamma B.V. en haar dochtervennootschappen, gevestigd te (3833LB) Leusden aan Storkstraat 2, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 31021056 (hierna: “Intergamma” of “wij”).

Door het gebruik maken van de Intergamma websites aanvaard je deze gebruiksvoorwaarden, inclusief bovengenoemde verklaringen.

Aansprakelijkheid
Alles wat op deze website staat, staat er uitsluitend op om je te informeren. Intergamma heeft het recht om deze informatie op elk moment te veranderen. Als wij dat doen, hoeft Intergamma haar websitebezoekers daarvan niet op de hoogte te brengen. Je bent als websitebezoeker automatisch aan deze veranderingen gebonden.

Wij besteden veel zorg aan het samenstellen van de websites en alle teksten die erop staan. Toch kan het voorkomen dat er iets op de websites staat wat niet juist, onvolledig of niet meer actueel is.

Intellectuele eigendomsrechten
Op alles wat op de websites van Intergamma staat (data, logo's, video's, geluiden, grafische gegevens, HTML-codes en programmatuur) rust het intellectueel eigendomsrecht bij Intergamma, of derden.

Het is niet toegestaan informatie op de websites van Intergamma te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intergamma of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het voorgaande geldt niet voor eigen persoonlijk gebruik.

Externe link
Wanneer Intergamma hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, heeft Intergamma deze ter informatie en voor jou gemak opgenomen. Het gebruik van deze websites is volledig voor uw eigen rekening en risico. Het kan zijn dat deze websites een eigen privacy policy, cookie policy of gebruiksvoorwaarden hanteren, wij raden je aan om die informatie goed door te nemen.

Rechtskeuze
Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Vragen
Heb je nog vragen of wil je een klacht uiten neem dan contact met ons op:
Intergamma B.V.
Postbus 100
3830 AC Leusden
T +31 (0)33 43 48 111
F +31 (0)33 43 48 100

Intergamma B.V. (Gebruikersvoorwaarden 2019-0225def)

Recent bekeken