Algemene voorwaarden KARWEI online adviezen

De adviezen op de KARWEI-site zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op door de sitebezoeker verstrekte informatie. De online adviezen van KARWEI komen met de grootst mogelijke zorg tot stand. Desondanks is het mogelijk dat een advies onvolledig, niet actueel en/of onjuist is.

Aan de online-adviezen van KARWEI kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties (hoe ook genaamd) ontleend worden. Adviezen over het gebruik van producten houden geen productgarantie(s) in. Uit de adviezen van KARWEI kunnen geen toezeggingen over het behalen van een bepaald resultaat worden afgeleid. Dit geldt ongeacht aard en inhoud van het gegeven online-advies.

KARWEI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit handelingen verricht naar aanleiding van de op de KARWEI-site verstrekte informatie en/of online-adviezen.

Maart 2013

Recent bekeken