Weber SG tegel en steen reparatieset 2 kg

21.
99
Tijdelijk niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving


  Weber Saint Gobain repair tegel- & steenreparatieset 2kg is een snel verhardende reparatiemortel met een hoge hechtsterkte. De reparatieset is zowel binnen als buiten toepasbaar. Daardoor is de set bij uitstek geschikt voor reparaties aan en het plaatselijk herstellen van gemetselde muurtjes, losliggende raam- of deurdorpels en tegelwerk. De steen- en tegelreparatieset kan worden toegepast in laagdiktes variërend van 2 tot 15mm. De reparatieset wordt zeer compleet geleverd en bestaat uit een reparatiemortel en de gereedschappen om het product te mengen, verwerken en af te werken, zoals handschoenen, een mengspindel en een lijmkam. Met de tegel- en steenreparatieset heeft u niet voor niets alle tools in handen om uw tegels en stenen weer als nieuw te doen lijken.
  Lees meer

  Specificaties

  Product
  Productsoort Reparatiepakket Tegel & Steen
  Productnummer 508820
  Gewicht product 2000 gr
  Merk Weber Saint-Gobain
  Ecocheque Nee
  Algemeen
  BENOR keurmerk Nee
  ATG keurmerk Nee
  Type Emmer
  Materiaal Beton
  Etiket informatie
  Gevarenaanduidingen Gevaar
  H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

  Vaak samen gekocht

  Vaak samen gekocht
  product-cross-sell
  KARWEI ophoogzand 25 kg
  € 1.79
  product-cross-sell
  KARWEI brekerzand 25 kg
  € 2.19
  product-cross-sell
  Enci Portlandcement 25 kg
  € 5.19
  Reviews worden geladen

  Recent bekeken