Reinigingsmiddel schuimsproeier con.

(3 klantreviews)
€ 8.99
7.
19
* Bij toepassing keuzekorting Aanbieding alleen vandaag nog geldig
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Reinigingsmiddel

De Kärcher Ultra Foam cleaner met extra schuimbooster zorgt voor een nog intensievere reiniging. Ideaal voor het reinigen van voertuigen, motorfietsen, caravans en boten. Dankzij de nieuwe actieve vuil verwijderaar verwijdert hij zelfs olie en vethoudende vervuiling evenals typisch voertuig- en straatvuil moeiteloos en snel. Snelle en efficiënte reiniging in combinatie met de Kärcher hogedrukreiniger en de Kärcher schuimsproeier.

Specificaties

Product
Productsoort Reinigingsmiddel
Productnummer 465009
Merk Kärcher
Duurzaam Nee
Algemeen
Type artikel Reinigingsmiddel
Gebruik
Geschikt voor Hogedrukreiniger
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Reviews worden geladen

Recent bekeken