OK lak zijdeglans gebroken wit 750 ml

9.
00
Per Liter € 12.00
Wat is je oppervlakte?
m2
Dit product is uit ons assortiment
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Kleur: Gebroken wit
  • Glansgraad: Zijdeglans
  • Basis: Terpentinegedragen
  • Droogtijd: 3 uur
  • Overschilderbaar na: 20 uur

OK lak zijdeglans gebroken wit 750 ml is een lak op terpentinebasis. Deze zijdeglans lak is in combinatie met de juiste grondverf geschikt voor op hout, voorbewerkt metaal en harde kunststoffen voor zowel binnenshuis als buitenshuis. Lichte kleuren kunnen naar verloop van tijd geel worden op plaatsen die niet veel in contact komen met daglicht. Voor deze plaatsen kunt u het beste een lak op waterbasis gebruiken. De inhoudsmaat van 750 ml volstaat voor het schilderen van een oppervlakte van ongeveer 12 m2.
Lees meer

Specificaties

Product
Productsoort Zijdeglanslak
Productnummer 565008
Merk OK
Algemeen
Kleur Gebroken wit
Kleurfamilie Wit
Type Lak
Glansgraad Zijdeglans
Type basis mengverf Midden
RGB-waarde 252-254-243
Verpakking Blik
Gebruik
Rendement per verpakking 12.0 m²
Rendement per liter 16.0 m²/L
Basis Terpentinegedragen
Droogtijd 3.0 uur
Beoogd gebruik Meubelen, Bestaande verflagen, Deuren en kozijnen
Overschilderbaar na 20.0 uur
Materiaal van doeloppervlak Hout
Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
Minimale verwerkingstemperatuur 8.0 °C
Maximale verwerkingstemperatuur 25.0 °C
Verwerkingsmethode Roller, Kwast
Technische kenmerken
Roestwerend Nee
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH208: Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220- 239-6] (3:1).. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Onmisbaar voor deze klus

Hulp bij je klus

Recent bekeken