Bayer wespenschuim spray 400 ml

11.
45
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Beoogd gebruik: Vliegende insecten
  • Type artikel: Wespenbestrijding

De Bayer wespenschuim spray 400 ml is een speciale schuimspray waarmee wespennesten, die direct bereikbaar zijn, kunnen worden bestreden. Schud voor gebruik goed en voer de behandeling altijd 's avonds uit wanneer alle wespen zich in het nest bevinden en de kans, dat rondvliegende wespen steken zo klein mogelijk is. Ventileer de ruimten waarin de behandeling heeft plaatsgevonden enige tijd grondig. Om te voorkomen dat wespen uitvliegen tijdens de behandeling is het belangrijk om eerst de nestingangen, die zich meestal aan de onderzijde bevinden op te vullen met schuim. Daarna kun je het buisje door het schuim heensteken en de binnenzijde van het nest met schuim behandelen. Vul het nest zoveel mogelijk op met schuim. Let op: niet toepassen op plaatsen waar kinderen met een leeftijd van 0 tot 4 jaar kunnen komen of waar voedsel wordt bereid.
Lees meer

Specificaties

Product
Productsoort Wespenbestrijding
Productnummer 543497
Merk Bayer
Ecocheque Nee
Algemeen
Type artikel Wespenbestrijding
Gebruik
Beoogd gebruik Vliegende insecten
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
EUH208: Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220- 239-6] (3:1).. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P273: Voorkom lozing in het milieu. P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
Screenlite horraam horgaas glasfiber 250 x 100 cm antraciet
€ 8.89
product-cross-sell
Gardena kraanstuk 3/4 inch (26,5 mm)
€ 3.19
Reviews worden geladen

Recent bekeken