Actievoorwaarden “Maak kans op een cadeaukaart bij een aankoop met de KARWEI Kaart”

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Maak kans op een cadeaukaart bij een aankoop met de KARWEI Kaart” van KARWEI; een formule van Intergamma B.V., gevestigd te Leusden (Nederland).

Alle deelnemers aan deze actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden. Door deelname aan de actie gaat u als deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

Actieomschrijving

· In de actieperiode, 20 juli 2020 tot 31 december 2020 hierna “Actieperiode” kan u – voor zover u hierover nog niet beschikt – een KARWEI kaart aanvragen. Vervolgens dient de deelnemer haar KARWEI kaart te koppelen aan zijn of haar account op karwei.nl. Wanneer u als de deelnemer vervolgens een aankoop doet met de KARWEI kaart maakt u als deelnemer automatisch kans op een cadeaukaart van KARWEI (van EUR 20,00).

· Alleen inschrijvingen binnen genoemde Actieperiode, worden in de trekking meegenomen. Het is niet mogelijk om aan de actie deel te nemen buiten de actieperiode is gedaan. Deelname is onbeperkt.

· Gegevens van deelnemers zullen vertrouwelijk worden behandeld en verwerkt in overeenstemming met de privacywetgeving.

De prijzen

· Het prijzenpakket (incl. BTW) van deze actie bestaat uit: 1 van de 23 cadeaukaarten van ieder EUR 20,00. Het prijzenpakket heeft een totale waarde € 460,00 incl. BTW.

· Werknemers van KARWEI en externe partijen waarmee KARWEI samenwerkt zijn uitgesloten van deelname.

· Over de uitslag en toekenning van de prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.

· Deelname aan deze winactie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en 18 jaar of ouder is.

· Er worden maandelijks, door middel van een trekking, vier winnende deelnemers gekozen over de afgelopen vier weken. Er wordt één winnaar per week geselecteerd. Dit wordt op willekeurige en onpartijdige wijze uitgevoerd, door de trekkingscommissie.

· In de week na trekking wordt de prijs aan de deelnemer van de actie uitgereikt op het reeds opgegeven e-mailadres.

· De winnaar kan niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs in ontvangst te nemen en/of van de gewonnen prijs gebruik te maken.

· De prijs en/of eventuele restwaarde van de productprijzen is niet inwisselbaar voor contanten en/of andere prijzen.

· In geval incorrecte en/of onvolledig opgegeven gegevens van een deelnemer, een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de actie, misbruik of fraude behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de actie te weigeren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen.

Algemene bepalingen

· Bij (vermoeden van) fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie of anderszins ontoelaatbaar gedrag behoudt KARWEI zich het recht voor om de deelnemer uit te sluiten. In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie of anderszins ontoelaatbaar gedrag is KARWEI gerechtigd de volledige schade op de deelnemer te verhalen.

· KARWEI, haar medewerkers en de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn nimmer aansprakelijk voor schade van de deelnemers of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de actie, de overeenkomst of het gebruik van de gewonnen prijzen en/of verkregen producten.

· KARWEI is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website www.KARWEI.nl, de telecommunicatie infrastructuur en / of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.

· Druk- en zetfouten in alle off- en online communicatie over deze actie voorbehouden.

· De actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via de bouwmarkt en zijn te vinden op de website van KARWEI. KARWEI behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen. De meest actuele actievoorwaarden zijn te vinden op de website www.KARWEI.nl

· In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van KARWEI.

· Voor klachten die verband houden met deze actie kunnen deelnemers terecht bij de klantenservice van KARWEI via het contactformulier op https://www.karwei.nl/klantenservice/service-en-contact/contact of telefonisch via 088-010 86 20. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend dan wel bevestigd.

· Op de actie is Nederlands recht van toepassing

· Deze actie is gebaseerd op de Gedragscode promotionele kansspelen (ter promotie van KARWEI) en KARWEI handelt (als aanbieder) in overeenstemming met deze Gedragscode.

Recent bekeken