Weber SG egalisatie zichtvloer 20kg

€ 30.99
24.
79
* Bij toepassing keuzekorting Aanbieding geldig t/m 23-02-2020
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving


Weber SG egalisatie zichtvloer 20kg is een egalisatiemortel voor schuur- en garagevloeren Deze mortel geeft in combinatie met de vloercoat een prachtig eindresultaat en is gemakkelijk schoon te maken. Weber Saint Gobain vloervlak Schuur & garage is stofarm. Deze mortel is geschikt voor een laagdikte van 4 tot 30 mm en is zelfnivellerend. Het verbruik van de Weber SG egalisatie zichtvloer is ca. 1,7 kg per vierkante meter per mm laagdikte.

Specificaties

Product
Productnummer 555416
Merk Weber Saint-Gobain
Algemeen
Kleurfamilie Grijs
Type Egalisatiemortel
Gebruik
Verwerkingstijd 20.0 min
Binnen/buitengebruik Binnen
Beloopbaar na 4.0 uur
Definitief belastbaar na 1.0 dagen
Geschikt voor vloerverwarming Ja
Technische kenmerken
BENOR keurmerk Nee
ATG keurmerk Nee
CE keurmerk Ja
Declaration of performance Ja
KOMO keurmerk Nee
Sterkteklasse CT-C30-F7
Snelhardend Ja
Vorstbestendig Nee
Lichtgewicht Nee
Minimale verwerkingstemperatuur 5.0
Maximale verwerkingstemperatuur 25.0
Vezelversterkt Nee
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
suki mixer 90 mm
€ 10.07
product-cross-sell
Flexibele kuip 40 liter zwart
€ 7.99
product-cross-sell
Flexibele kuip 25 liter zwart
€ 6.39
product-cross-sell
Weber SG zandcement grijs 20 kg
€ 3.99
product-cross-sell
Weber SG vloeibaar zandcement 20 kg
€ 6.55
product-cross-sell
Weber SG vloervlak mortel laminaat grijs 20 kg
€ 21.19
product-cross-sell
Weber SG vloerprimer 2,5 liter
€ 12.39
Reviews worden geladen

Recent bekeken