Protection wash & shine set met spons

6.
99
Dit product is alleen thuis te bezorgen
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Type artikel: Autoshampoo met spons

Protection wash & shine set met spons reinigt, biedt bescherming en zorgt voor glans.

Specificaties

Product
Productsoort Wash & shine
Productnummer 555959
Merk Protecton
Duurzaam Nee
Algemeen
Type artikel Autoshampoo met spons
Materiaal van doeloppervlak Lak
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Reviews worden geladen

Recent bekeken