Imao parfumkaart oranje

6.
99
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Geurtype: Zomer
  • Duur werking: 30 dagen

De Imao parfumkaart zorgt ervoor dat het in je auto heerlijk fris ruikt. De oranje variant brengt de geur van zomerse sferen van strand en zand in je auto. De parfumkaart heeft een warme oranje kleur en is natuurlijk ook te gebruiken in huis, de kledingkast of bijvoorbeeld je sport- of handtas.

Specificaties

Product
Productsoort Parfumkaart
Productnummer 520144
Merk Imao
Ecocheque Nee
Algemeen
Kleurfamilie Oranje
Geurtype Zomer
Type artikel Luchtverfrisser
Gebruik
Navulbaar Nee
Duur werking 30.0 dagen
Bevestiging Hangen
Technische kenmerken
Structuur van luchtverfrisser Vast
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
EUH208: Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220- 239-6] (3:1).. Kan een allergische reactie veroorzaken. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
Lifehammer glow in the dark
€ 10.49
product-cross-sell
Gevarendriehoek met E-keurmerk
€ 9.99
product-cross-sell
Carpoint Europese EHBO-set
€ 10.99
Reviews worden geladen

Recent bekeken