Holts grondlak grijs 500 ml

(1 klantreviews)
€ 8.99
2.
70
Wat is je oppervlakte?
m2

Productomschrijving

 • Kleur:Grijs
 • Basis:Watergedragen

Holts grijze grondlak is geschikt voor het gronden van metaal, polyester, hout en beton. De grondlak is op basis van nitrocellulosehars. Daardoor droogt hij snel en is hij makkelijk te schuren. Deze lak zorgt voor een harde maar flexibele, duurzame afwerking die kan worden gepolijst tot een hoge glans. De Holts Grondlak is benzinebestendig en kan met alle soorten Holts lak overgespoten worden. De bus Holts grondlak is voorzien van een regelbare precisie spuitknop. Dat maakt het werken extra gemakkelijk.
Lees meer

Specificaties

Product
Productsoort Holts GrondLak Grijs 500ml
Productnummer 483222
Merk Holts
Duurzaam Nee
Algemeen
Kleur Grijs
Kleurfamilie Grijs
Kleurnummer 7000-7048
Verpakking Spuitbus
Glansgraad Mat
Type artikel Grondverf
Gebruik
Roestwerend Nee
Rendement per verpakking 1.5 m²
Rendement per liter 3.0 m²/L
Bescherming in jaren >10 jaar
Droogtijd 12.0 uur
Overschilderbaar na 0.5 uur
Minimale verwerkingstemperatuur 20.0 °C
Beoogd gebruik Carrosserie
Basis Watergedragen
Maximale verwerkingstemperatuur 235.0 °C
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P405: Achter slot bewaren. P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Bestel- en bezorginformatie

 • Vandaag besteld, uiterlijk morgen af te halen
 • 30 dagen bedenktijd
 • Vandaag besteld, uiterlijk morgen af te halen

  Je ontvangt na je bestelling een bevestiging waarin precies staat vanaf hoe laat je je bestelling kunt komen ophalen in de door jou gekozen bouwmarkt. Tijdens bouwmarkt openingstijden krijg je binnen 3 uur antwoord of je pakket klaar ligt. In de meeste gevallen kan je afhalen binnen 24 uur nadat je de bestelling geplaatst hebt.
  Click & Collect producten kunnen helaas niet tegelijk besteld worden met producten die uitsluitend thuis worden geleverd.

  30 dagen bedenktijd

  Je kunt jouw aankoop binnen 30 dagen na aankoop ruilen in de bouwmarkt.
  Uiteraard moet het artikel met alle geleverde toebehoren geretourneerd worden en indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.

  Retourneren oude elektrische en elektronische apparaten

  Gun je je oude elektrische en elektronische apparaten een tweede leven? Breng ze dan naar de gemeentelijke milieustraat of lever ze in bij Karwei.

Reviews worden geladen

Recent bekeken