HG stickeroplosser 300ml

4.
99
Per Liter € 16.63
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving


De HG stickeroplosser 300ml verwijdert eenvoudig stickers, stickerlijm, rubberlijm, plakband, teerspatten, smeervlekken, olie, hakstrepen en nog vele andere problemen van bijna alle ondergronden. Gebruik HG stickeroplosser altijd onverdund. Voor het verwijderen van papieren stickers dient HG stickeroplosser met een kwastje opgebracht te worden. Voor het verwijderen van kunststofstickers moet eerst een hoekje losgemaakt worden, zodat het mogelijk is om wat product tussen de sticker en de ondergrond te laten lopen. Laat HG stickeroplosser even inwerken, waarna de sticker eenvoudig verwijderd kan worden. Om de eventuele lijmresten te verwijderen, HG stickeroplosser nogmaals aanbrengen en na enige seconden verwijderen met een doek.
Lees meer

Specificaties

Product
Productsoort Stickeroplosser
Productnummer 412946
Gewicht product 260 gr
Merk HG
Ecocheque Nee
Algemeen
Type Stickerverwijderaar
Substantie Vloeistof
Gebruik
Geschikt voor het verwijderen van Stickers
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaarlijk
H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen. P304+P340 P331: GEEN braken opwekken.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
HG siliconenkit verwijderaar 100 ml
€ 10.49
product-cross-sell
Stanley glasschraper metaal 40 mm incl. 5 mesjes
€ 4.89
product-cross-sell
HG roestvrijstaal 'Snel' Glans 125 ml
€ 6.39
product-cross-sell
Stanley glasschraper kunststof 60 mm
€ 3.99
Reviews worden geladen

Recent bekeken