Beamix stucmortel 500 lichtgrijs 20 kg

(2 klantreviews)
Beamix stucmortel 500 lichtgrijs 20 kg promotion
9.
49
Per kg € 0.47
Tijdelijk niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • (rendement_per_kilogram.label}: 0,06 m²/kg
  • Rendement per verpakking: 1,3 m²
  • Kleurfamilie: Grijs

De Beamix stucmortel 500 lichtgrijs 20 kg is een cementgebonden makkelijk verwerkbare stucmortel speciaal voor natte ruimtes zoals keukens, badkamers en buiten. Het is geschikt voor het aanbrengen van een raaplaag op steenachtige ondergronden en als ondergrond voor pleister- en schuurwerk of lijmwerk voor tegels. Laagdikte vanaf 10 millimeter.

Specificaties

Product
Productsoort Cementgebonden Stucmortel
Productnummer 356632
Gewicht product 20000 gr
Merk Weber Beamix
Ecocheque Nee
Algemeen
Kleur Lichtgrijs
Kant-en-klaar Nee
Kleurfamilie Grijs
Type artikel Stucpleister
Gebruik
Droogtijd 48.0 uur
Rendement per verpakking 1.3 m²
Rendement per kilogram 0.06 m²/kg
Materiaal van doeloppervlak Steenachtig-baksteen, Beton
Beoogd gebruik Pleisterwerk, Muren, Vochtige ruimtes
Binnen/buitengebruik Buiten, Binnen
Technische kenmerken
Gemiddelde korrelgrootte 1.0 mm
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken