Raveling (raveel) aanbrengen

Doe het zelf

Raveling (raveel) aanbrengen

6 stemmen

Moeilijkheidsgraad: Gemiddeld

Wil je een gat voor een trap of lichtkoepel in vloer of plafond maken? Dan moet je vaak balken doorzagen. Leer hoe je een raveling of raveel (dwarsverbindingen tussen de overige balken) aanbrengt die ervoor zorgt dat de constructie niet verzwakt.

Voor deze klus heb je nodig:

  • Materialen (4)

  • Gereedschappen (9)


Bekijk voor je begint de overzichtstekening

tip! tip!
Stempels kun je bij de bouwmarkt huren.
stap

Ga je een raveling aanbrengen? Verwijder dan eerst de plafondbekleding. Gebruik hierbij een reciprozaag (elektrische zaag met een buigzaam zaagblad, voor grof zaagwerk). Maak de opening aan weerszijden van de door te zagen balk 15 cm ruimer dan strikt noodzakelijk is.

tip! tip!
Denk aan je veiligheid: draag werkhandschoenen en een veiligheidsbril.
stap
Teken op de bovenliggende vloerplanken het uit te zagen gat af.
stap

Zaag de vloerplanken aan weerszijden van de door te zagen balk door. Gebruik
hiervoor weer de reciprozaag.

stap
Ondersteun de uiteinden van de balk die je wilt doorzagen met een stempel. Draai deze zo ver aan dat ze klemmen, maar niet zo strak dat ze de balk omhoog duwen.
tip! tip!
Je kunt voor het stempelen eventueel ook lange balken gebruiken die je klem zet tussen de vloer en de plafondbalk. Zorg er dan wel voor dat ze niet onverwachts weg kunnen schieten!
stap
Zet de stempels op de vloer vast met een paar schroeven of spijkers om te voorkomen dat ze kunnen verschuiven. Bijvoorbeeld als je er tegenaan stoot.
stap
Teken met behulp van een winkelhaak de plaatsen af waar de balk doorgezaagd moet worden en je raveelhout moet komen. Hou er rekening mee dat je straks twee dwarsbalken aanbrengt. Je moet de plafondbalk dus aan weerszijden 69 mm korter afzagen dan de begrenzing van het uiteindelijke gat.
stap

Zaag de balk op de afgetekende plaatsen door met behulp van de reciprozaag.
Wrik hem los van de bovenliggende vloerplank, met behulp van een koevoet.

tip! tip!

Je kunt de balk in principe ook met een handzaag doorzagen, maar het is erg lastig om boven je hoofd te zagen. Heb je geen reciprozaag, dan kun je die natuurlijk ook voordelig huren.

stap

Meet de afstand tussen de twee raveelbalken die aan weerszijde liggen van
de balk die je zojuist hebt doorgezaagd. Zaag de twee raveelbalken voor je
raveling op maat af.

stap

Voorzie beide uiteinden van de raveelbalken van een raveeldrager (schroeven, 4 cm).

tip! tip!
Zet de raveeldragers eerst (voorlopig) vast met een paar schroeven. Zo kun je de raveeldrager bij het maken van je raveling eventueel nog verplaatsen.
stap
Raveling aanbrengen: Plaats het eerste raveelhout tussen de plafondbalken en schroef de raveeldragers daaraan vast. Zorg ervoor dat het raveelhout haaks ligt en goed aansluit op de kopse kant van de doorgezaagde balk. Let er ook op dat hij goed 'lijnt' met de onderkanten van de overige plafondbalken.
stap
Verbind de doorgezaagde balk met het raveelhout, eveneens met behulp van een raveeldrager (schroeven). Controleer of alles in de juiste positie zit en breng dan alle andere schroeven aan.
stap
Schroef het raveelhout nog eens extra vast aan de kopse kant van de doorgezaagde balk, met behulp van 2 lange schroeven (12 cm).
stap
Breng op dezelfde manier het andere raveelhout aan.
stap
Controleer nogmaals of alle verbindingen goed zitten en haal dan de stempels weg. Heel het plafond aan met stroken gipsplaat en werk zonodig ook de binnenkant van de opening daarmee af. Je raveling, of raveel, is klaar!